Niewykorzystanie 14-to dniowego urlopu

Pytanie:

"Zatrudniam kilka osób. Jedna z osób nie wykorzystała 14 dniowego (nieprzerwanego) urlopu wypoczynkowego w tym roku. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy z tego tytułu? Czy ma znaczenie, że osoba ta nie wykorzystała 14 dniowego urlopu na własne życzenie?"

Odpowiedź prawnika: Niewykorzystanie 14-to dniowego urlopu

Jak wynika z przepisu art. 162 kp, na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Przepis ten wprowadza więc wymóg, aby część urlopu wypoczynkowego udzielona była nieprzerwanie przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jak wskazuje K. Rączka (w: Raczkowski Michał, Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Najnowsze wydanie:  Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010 LexisNexis (wydanie I) ss. 11136) w wyniku dokonanego podziału co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zapewnia to w minimalnym stopniu realizację celu urlopu wypoczynkowego, jakim jest regeneracja psychofizycznej zdolności do pracy po dłuższym okresie jej świadczenia. Po drugie, podział urlopu na części może być dokonany tylko na wniosek pracownika; pracodawca nie może w tym zakresie działać samodzielnie, nawet gdyby miało być to uzasadnione szczególnymi jego potrzebami. Wniosek pracownika nie musi być uzasadniony, jednocześnie jednak nie jest on wiążący dla pracodawcy, który możliwość dokonania podziału urlopu ocenia z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy, w szczególności potrzeby zapewnienia harmonijnego przebiegu procesu pracy, a także celowości podziału ze względu na cel urlopu.

Celem omawianego przepisu jest dostosowanie prawa polskiego do wymogów wskazanych w konwencji Nr 132 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1970 roku, która wskazuje na obowiązek udzielania pracownikowi co najmniej dwutygodniowego, nieprzerwanego urlopu.

Pracodawca ma więc obowiązek udzielić pracownikowi urlopu i podzielić go jednakże wyłącznie tak, aby przynajmniej jedna część urlopu trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Udzielenie urlopu w inny sposób stanowi wykroczenie z art. 282 § 1 pkt. 2 kp. Zgodnie z tym przepisem każdy  kto, wbrew obowiązkowi  nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. 

W opisanej sytuacji nie ma znaczenia okoliczność, iż dany pracownik nie chciał wykorzystać urlopu w przewidziany przez przepis prawa sposób.

Jak dotąd nie spotkaliśmy się jeszcze jednak z przypadkiem ukarania pracodawcy za wskazane wykroczenie, w takim stanie faktycznym jaki został przez Państwo przedstawiony.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • mama 2016-08-30 21:02:49

    Dobry wieczór mam taki przypadek, pracodawca udzieliL pracownikowi 14 dniowego urlopu od 15 sierpnia do 31 sierpnia, w 13 dniu urlopu pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie- choroba pracownika- na ten 1 dzien. Wymóg że mu raz udzielił został spełniony. Czy cos grozi pracodawcy z tytułu niewybrania z powodu choroby pracownika 14 dni kalendarzowych? Pozdrawiam serdecznie


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika