Odmowa pracodawcy udzielenia zaległego urlopu pracownikowi

Pytanie:

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia mu zaległego urlopu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia mu zaległego urlopu w terminie określonym w przepisie art. 168 kodeksu pracy ( dalej kp ) . Oznacza to, że pracownik może zażądać na podstawie wymienionego przepisu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie następującym po pierwszym kwartale następnego roku kalendarzowego, a pracodawca żądaniu temu nie może się sprzeciwić (Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek „Najnowsze wydanie: Kodeks pracy. Komentarz" Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 1000). W szczególności nie może więc przesunąć terminu rozpoczęcia tego urlopu w warunkach określonych w art. 164 § 2 kp. Naruszenie omawianego przepisu przez pracodawcę może stanowić wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 kp. Termin do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego uważa się za zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy przed upływem tego terminu. Przyjmuje się, że termin ten jest zachowany, jeżeli pracownik rozpoczął urlop przed upływem 31 marca danego roku kalendarzowego. Nieudzielenie urlopu niewykorzystanego w terminie określonym tym przepisem nie powoduje jednakże utraty prawa do zaległego urlopu. Powinien on być udzielony w późniejszym czasie, aż do przedawnienia roszczenia o urlop (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1980 r., sygn. V PZP 6/79).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: