Awans w policji podczas urlopu wychowawczego

Pytanie:

"Do służby w Policji zostałam przyjęta z dniem 20.09.1995 roku. Obecnie zajmuje stanowisko eksperta. Z dniem 24 lipca 2006 roku zostałam mianowana na stopień nadkomisarza Policji. Od dnia 20 lipca 2008 roku przebywam na urlopie wychowawczym udzielonym mi w związku z urodzeniem dziecka. Jednocześnie nadmieniam, iż obecnie zajmuje stanowisko/eksperta/ umożliwiające awans do stopnia podinspektora, oraz przesłużyłam w dotychczasowym stopniu 4 lata. Czy istnieją podstawy prawne lub jakiekolwiek inne negatywne przesłanki zabraniające mianowania funkcjonariusza Policji na wyższy stopień policyjny podczas przebywania na urlopie wychowawczym ?"

Odpowiedź prawnika: Awans w policji podczas urlopu wychowawczego

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.), mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego przez policjanta wykształcenia, uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych, a także stażu służby w Policji.

Następnie na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy wydane zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia, do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia nie wlicza się okresu zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną inną niż wydalenia ze służby albo odstąpiono od jego ukarania, okresu urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego.

Natomiast w przypadku mianowania na podinspektora (stanowisko to nie zostało wymienione w powyższym załączniku) zastosowanie znajdują przepisy art. 47 i n. Ustawy o Policji, a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (wydane na podstawie art. 57 ustawy o Policji). We wskazanych przepisach brak jest odpowiedniego odniesienia do nie wliczania urlopu wychowawczego do stażu służby. W związku z powyższym, w naszej ocenie, okres ten powinien być wliczany.

W przypadku spełnienia wszystkich warunków do otrzymania awansu zawodowego, nie istnieją żadne przepisy, które ograniczałyby mianowanie funkcjonariusza Policji na wyższy stopień policyjny podczas przebywania na urlopie wychowawczym.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika