Obliczenie urlopu przy pracy przez niepełny rok

Pytanie:

"Pracownik, który ma prawo do urlopu w wysokości 26 dni, został zatrudniony od dnia 01.06.2004 r. w zakładzie na okres 1 roku (1/2 etatu). Czy jego urlop w 2004 r. wyniesie 13/12 x 7 m-cy tj. 8 dni urlopu x 8 godzin = 64 godziny. "

Odpowiedź prawnika: Obliczenie urlopu przy pracy przez niepełny rok

W stosunku do pracownika, któremu przysługuje urlop w wysokości 26 dni i pracuje on na 1/2 etatu jego urlop wypoczynkowy ulega zmniejszeniu proporcjonalnemu do 13 dni. Jak wiadomo pracownik pracował 7 miesięcy. Można zatem to wyliczyć w następujący sposób: za każdy miesiąc przysługuje pracownikowi prawo do 2,16 dni urlopu; ten wynik należy pomnożyć przez 7 miesięcy, a następnie podzielić przez 1/2 etatu. Daje to wynik 7.56. Tak otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych dni, co daje prawo do 8 dni urlopu.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika