Obliczenie urlopu przy pracy przez niepełny rok

Pytanie:

Pracownik, który ma prawo do urlopu w wysokości 26 dni, został zatrudniony od dnia 01.06.2004 r. w zakładzie na okres 1 roku (1/2 etatu). Czy jego urlop w 2004 r. wyniesie 13/12 x 7 m-cy tj. 8 dni urlopu x 8 godzin = 64 godziny.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W stosunku do pracownika, któremu przysługuje urlop w wysokości 26 dni i pracuje on na 1/2 etatu jego urlop wypoczynkowy ulega zmniejszeniu proporcjonalnemu do 13 dni. Jak wiadomo pracownik pracował 7 miesięcy. Można zatem to wyliczyć w następujący sposób: za każdy miesiąc przysługuje pracownikowi prawo do 2,16 dni urlopu; ten wynik należy pomnożyć przez 7 miesięcy, a następnie podzielić przez 1/2 etatu. Daje to wynik 7.56. Tak otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych dni, co daje prawo do 8 dni urlopu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

daniela

1.9.2013 8:50:37

Re: Obliczenie urlopu przy pracy przez niepełny rok

jestem zatrudniona na 1/2 etatu to jest 4 godziny dziennie,od 01.03.2013 z prawem do 26dni. ile urlopu będę mogła wykorzystać w 2013 roku


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY