e-prawnik.pl Porady prawne

Zwolnienie pracownika młodocianego

Pytanie:

Jaki jest termin rozwiązania umowy z młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego, który zatrudniony jest od trzech miesięcy, jednakże już po pierwszym miesiącu nie przychodził do pracy? Jaka jest podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę z takim młodocianym i jaka jest procedura rozwiązywania umowy? Czy należy o wypowiedzeniu umowy zawiadomić szkołę lub rodziców, a jeżeli tak to w jakiej formie? Czy można rozwiązać umowę w trybie dyscyplinarnym natychmiastowym czy tylko za wypowiedzeniem? Czy możliwe jest rozwiązanie umowy z takim młodocianym za porozumieniem stron w takiej sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie pracownika młodocianego

19.2.2016

 Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest specyficznym rodzajem umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Art. 194 kodeksu pracy nakazuje stosować do tej umowy przepisy kodeksu pracy o zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę na czas nie określony. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania wprowadza jednak odstępstwa od zasady, iż umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawiera się na czas nieokreślony. Do terminowych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas określony. Do takich umów terminowych stosuje się oczywiście także przepisy o wygaśnięciu umów o pracę. Wskazana wyżej zasada ma zastosowanie z uwzględnieniem odrębnych unormowań zawartych w art. 195 (zawieranie umów) i 196 (rozwiązywanie umów) k.p. Art. 196 kodeksu pracy w zakresie rozwiązania umowy o pracę z młodocianym stanowi, że rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

  1. niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

  2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

  3. reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,

  4. stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Oczywiście podstawą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia jest w takim przypadku art. 52 lub 53 kp w zależności od przesłanek. Natomiast przy rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem podstawą jest art. 196 kp. Nie jest jednak jasne czy dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

O konieczności wypowiedzenia młodocianemu, zatrudnionemu w celu nauki zawodu, a więc nie w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany zawiadomić jego przedstawiciela ustawowego oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca się w szkole, a także izbę rzemieślniczą, jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem, w celu umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki w dotychczasowym lub pokrewnym zawodzie (por. § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278).

Terminy rozwiązania stosunku pracy są takie same jak w stosunku do pracowników niemłodocianych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (8)

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

klaudia

7.4.2016 15:31:46

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

hey czy takie zwolnienie wpływa też na przyszłe życie zawodowe ?

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

klaudia

7.4.2016 15:31:37

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

hey czy takie zwolnienie wpływa też na przyszłe życie zawodowe ?

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

Eliza

28.9.2014 21:22:10

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

Witam. Pracodawca mojego syna, oznajmił mu, że rozwiąże z nim umowę po 31.08.215r. (czyli za 11 miesięcy!, po skończeniu 2 kl. zsz), bo jest dla niego nieekonomicznym pracownikiem. Syn jest pracownikiem młodocianym, zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego na okres 3 lat. Nie opuścił żadnego dnia praktyki, nie ma spóźnień. Jedynym powodem jaki mi podaje pracodawca jest, że "za wolno pracuje, niczego nie robi w domu i on się nie nauczy zawodu" i dlatego jest do zwolnienia. Czy pracodawca może zwolnić podając takie argumenty?

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

elelel

31.1.2014 15:35:39

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

Chciałabym się zwolnić z praktyk ale nwm jaki podać powód :(??

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

Patrycja

4.6.2010 13:30:39

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

Mam pytanie . moje praktyki odbywają sie w sklepie, ale ktoś notorycznie kradnie papierosy , alkohol i pieniądze , dlatego szef nie chce dochodzić kto to i chce nas zwolnic. Czy istnieje cos takiego jak zwolnienie z praktyk (ale tak żebym mogła normalnie skończyć szkołe?)

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

Patrycja

4.6.2010 13:29:37

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

Mam pytanie . moje praktyki odbywają sie w sklepie, ale ktoś notorycznie kradnie papierosy , alkohol i pieniądze , dlatego szef nie chce dochodzić kto to i chce nas zwolnic. Czy istnieje cos takiego jak zwolnienie z praktyk (ale tak żebym mogła normalnie skończyć szkołe?)

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

marcin

11.5.2010 19:59:50

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

Pytanie ile razy albo ile razy na miesiac mozna byc nieobecnym z roznych powodow na praktyce ???

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

edyta

22.1.2010 13:12:32

Re: Zwolnienie pracownika młodocianego

dwa dni nieobecne na praktyce,czy to jest prawo aby rozwiązać umowe z młodocianym

Pokaż wszystkie komentarze (8)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ