Opinia psychologiczna i sądowo-psychologiczna

Pytanie:

Do sprawy zostały sporządzone przez biegłego psychologa dwie opinie: "opinia psychologiczna" i opinia "sądowo-psychologiczną". Proszę o sprecyzowanie co jest opinią psychologiczną a co opinią sądowo-psychologiczną? Jakie są różnice między tymi opiniami?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo karne nie definiuje różnic pomiędzy wskazanymi w pytaniu rodzajami opinii. Mozna jednak wskazać, że przedmiotem opinii psychologicznej powinien być stan psychiczny sprawcy oraz stopień poczytalności. Z kolei przedmiotem opinii sądowo-psychologicznej powinna być osobowość sprawcy, sfera poznawczo – orientacyjna, wybrane właściwości procesów motywacyjnych, które określają bądź determinują zachowanie przestępcze. Opinia sądowo-psychologiczna uwzględnia osobowościowe tło motywacyjne, tj. motywy, które usposabiają czy też predysponują do określonych przestępstw. Opinia ta określa stopień rozpoznawania znaczenia czynu przez sprawcę i możliwości pokierowania postępowaniem. W związku z powyższym, opinia sądowo-psychologiczna powinna zawierać dane stanowiące opis aktualnie funkcjonujących u sprawcy mechanizmów osobowościowych, środowiskowych, postaw rodzicielskich, metod wychowania, warunków materialnych, chorób i urazów, a jednocześnie powinna uwzględniać indywidualne podejście do osobowości sprawcy i jego czynu. Opinie powyższe powinny się różnić zakresem ich sporządzenia. Opinia psychologiczna określa stan poczytalność badanego, natomiast opinia sądowo-psychologiczna jest sporządzona na potrzeby postępowania sądowego, a w związku z tym określa osobowość sprawcy w stosunku do popełnionego czynu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: