Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

Pytanie:

Depozyty bankowe gwarantowane są do 100 tys. euro przez BFG, ale z tego co się orientuję można dochodzić od banku w ramach postępowania upadłościowego roszczeń ponad tą kwotę. W której grupie zaspokajane jest roszczenie deponenta i czy BFG z tytułu wypłaconych gwarancji także posiada roszczenie wobec upadłego banku (a jeśli tak, to w której grupie)? Chodzi mi o zweryfikowanie czy wypłaty BFG są finansowane za zasadzie ubezpieczeniowej czy też kosztem deponentów mających więcej niż 100 tys. EUR?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 24 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeń od banku ponad kwotę gwarancji (tj. kwotę 100 tys. euro). Zgodnie jednak z art. 26f ust. 1 ustawy, na BFG przechodzą z mocy prawa wierzytelności przysługujące deponentowi w stosunku do masy upadłości, w wysokości środków gwarantowanych. W postępowaniu upadłościowym nastąpi zatem konkurencja między wierzytelnościami deponenta i BFG.

Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje wyraźny priorytet dla postępowania układowego. Układ będzie określał sposób regulacji zobowiązań upadłego. Dopiero, gdy zawarcie układu jest niemożliwe, sąd ogłasza postępowanie likwidacyjne. Sposób jego przeprowadzenia może być dwojaki. Po pierwsze, bank, jako przedsiębiorstwo, może zostać przejęty przez inny bank. Nabywca, zgodnie z art. 438 ust. 1 pr. upadł., przejmuje zobowiązania z tytułu rachunków bankowych, i jednocześnie nie jest zobowiązany wobec BFG do pokrycia wypłaconych przez fundusz środków tytułem gwarancji. Tym samym deponent może dochodzić swoich roszczeń od nabywcy banku, ale nie może jej dochodzić w postępowaniu upadłościowym od upadłego banku.

W przypadku natomiast postępowania likwidacyjnego polegającego na likwidacji przedsiębiorstwa bankowego poprzez sprzedaż jego poszczególnych składników, kolejność zaspokojenia wierzycieli (w tym także deponentów i BFG) określa art. 342 pr. upadł., z zastrzeżeniem art. 440 ust. 2 pr. upadł. Zatem roszczenia BFG z tytułu wypłaconych gwarancji, należą do kategorii pierwszej i będą podlegać zaspokojeniu bezpośrednio po kosztach postępowania upadłościowego oraz po zaspokojeniu należności za pracę. Natomiast wierzytelności deponentów będą podlegać zaspokojeniu w kategorii czwartej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.4.2012

  Kolejność zaspokajania wierzytelności

  Sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności, które mają być zaspokojone z masy upadłościowej. Po zatwierdzeniu tej listy będzie dokonany podział funduszów jednorazowo lub kilkakrotnie (...)

 • 16.4.2012

  Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

  W razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, jego wierzyciele podlegają zaspokojeniu z funduszy uzyskanych z likwidacji majątku upadłego oraz z wszelkich dochodów (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 8.1.2016

  Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie małżeństwa

  Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i istnieje niezależnie od łączącego małżonków ustroju majątkowego. Podstawą prawną (...)

 • 9.10.2018

  Będą zmiany w systemie gwarantowania depozytów?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, ma na (...)