Prawo spółek: Działalność gospodarcza - Porady prawne

Zwrot zadatku - niedostarczenie towaru

Prowadzę własną działalność gospodarczą - przyjęłam zamówienie na sprowadzenie sypialni z zagranicy w danym kolorze i pod wymiary przez klienta podane. Przyjęłam na sypialnię zadatek (...)

Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

Jestem pracownikiem służby cywilnej (nie urzędnikiem) zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym, pracodawca kieruje mnie na szkolenie poza miejsce zamieszkania odbywające się w weekend - tj. dni wolne od (...)

Wymiar urlopu a działalność gospodarcza

Przez trzy lata prowadziłam działalność gospodarczą, czy te lata wliczane są do urlopu?

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych.

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat.

Przedstawienie weksla do zapłaty

Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla w (...)

Jawność postępowania w Pzp

W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek (...)

Dokumenty złożone w KRS

Przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są m.in. do składania rocznych sprawozdań finansowych. Jaki jest najprostszy i najtańszy sposób dotarcia do kopii lub skanu (...)

Ściągnięcie zaległości podatkowych

Osoba fizyczna zalega w podatkach od 2006 roku na kwotę 50.000 zł. Komornik skarbowy w ciągu 5 lat ściągnął jedynie ok. 8.000 zł. Czy organ podatkowy może zlecić innej firmie windykacyjnej ściągnięcie (...)

Opłata za płatność kartą

Biura podróży sprzedając imprezy turystyczne akceptują różne rodzaje płatności. Transakcje dokonywane są bezpośrednio w lokalach biur podróży lub w sprzedaży internetowej na stronach internetowych (...)

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Osoba fizyczna dokonała z dniem 29.09.2012 r. sprzedaży przedsiębiorstwa i zamierza zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie spływają jeszcze faktury za wykonane usługi, dostawę (...)

Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zapis o automatycznym przedłużeniu umowy o kolejny okres w przypadku niewypowiedzenia jej 2 tyg. przed końcem obowiązującej umowy. Relacja B2C. (...)

Wznowienie działalności gospodarczej

Wznowiłem działalność gospodarczą przez stronę CEIDG. Czy pozostałe organy (ZUS, US) zostaną o tym fakcie poinformowane i powinny doręczyć mi jakąś decyzję/informację?

Klauzula o pozasądowym rozstrzyganiu sporów

Przedsiębiorca udziela pożyczki konsumentowi. Jakie pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów przysługują konsumentowi w zw. z art. 30. ust. 1 pkt 20 Ustawy o kredycie konsumenckim?

Działalność gospodarcza - uprawnienia przedsiębiorcy

Czym jest działalność gospodarcza? Kto jest przedsiębiorcą i jakie przysługują mu prawa? Kiedy można podjąć działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza uprawnienia przedsiębiorcy

Czym jest działalność gospodarcza? Kto jest przedsiębiorcą i jakie przysługują mu prawa? Kiedy można podjąć działalność gospodarczą?

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

Właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa chce \"wprowadzić\" pełnoletniego syna do swojej firmy. Czy może zatem zatrudnić syna, który jest aktualnie uczniem studnium i nigdzie nie pracuje. Co (...)

Opłata za wydanie billingu

Potrzebny jest mi wykaz moich połączeń telefonicznych wychodzących z jednego dnia 2 miesiące temu. Billing nie jest już dostępny online, a operator poinformował mnie, że mogę zamówić go pocztą (...)

Zakup towarów od żony przez męża na cele handlowe

Prowadzę ogrodnictwo - pomidory (działy specjalne, VAT, 2 pracowników). Ogrodnictwo jest tylko na mnie. Mój mąż założył działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Przedmiotem jego działalności (...)

Status przedsiębiorcy

Jakie podmioty gospodarcze dysponują statusem przedsiębiorcy?

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

Przedsiębiorca reklamuje się rozdając ulotki klientom wchodzącym i wychodzącym z placówki innego przedsiębiorcy, który oferuje produkty komplementarne. Czy taka forma reklama jest zakazana?

Zgłoszenie podjęcia działalności obrotu produktami rolnymi

Czy podjęcia działalności obrotu produktami rolnymi wymaga zgłoszenia do jakiejś instytucji?

Wprowadzenie na rynek polski produktów żywnościowych z Unii europejskiej

Czy produkty te muszą być oznakowane etykietami w języku polskim- czy trzeba to przepakowywać?

Prawo gospodarcze

Proszę wskazać korelacje między pojęciem przedsiębiorcy wynikającym z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a ustawy o ochronie konkurencji konsumentów. Dlaczego pojęcia te (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej - dotacja

Prowadzę działalność gospodarczą - prowadzenie szkół artystycznych. Posiadam uprawnienia szkoły publicznej i otrzymuję co miesiąc dotację z budżetu państwa, która nie jest moim dochodem, (...)

Sprzeczność umowy z dobrymi obyczajami

Zgodnie z art. 385[2] k.c. oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając (...)

Wypłata dywidendy w spółce jednoosobowej

W spółce z o.o. 100 % udziałów ma osoba fizyczna, która chce sobie wypłacić pieniądze. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia odbywa się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Czy udziałowiec (...)

Nałożenie grzywny przez komornika

Zgodnie z art. 762 § 1 k.p.c. komornik z wniosku wierzyciela może nałożyć grzywnę na osobę udzielającą świadomie fałszywych wyjaśnień. Czy wierzyciel może skutecznie zaskarżyć odmowę nałożenia (...)

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania"

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania" czy też musi być sprecyzowane o jakie dokładnie opracowanie chodzi?

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jakie czynności wchodzą w zakres usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika