Przedawnienie roszczeń regresowych

Pytanie:

"Do końca września 2007 r. istniała spółka cywilna (trzyosobowa), w której byłam wspólnikiem. Do tej pory spłacam jeszcze roszczenia wobec wierzycieli. Dodaję, iż spółka uległa rozwiązaniu, gdyż jeden ze wspólników wypowiedział umowę spółki bez zachowania okresu wypowiedzenia (zgodnie z umową 3 miesiące). Zgodnie z umową wspólnicy odpowiadają solidarnie, pozostali wspólnicy nie spłacają zobowiązań, udziały w spółce były równe. Do jakiego terminu mogę żądać wobec wspólników zwrotu roszczenia w ich udziale? Czy jest to okres trzech lat? .Jeżeli tak to czy liczy się on od czasu rozwiązania spółki czy od czasu spłaty wobec wierzycieli? "

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczeń regresowych

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z roszczeniami regresowymi wynikającymi z faktu, iż odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej wobec wierzycieli oparta jest na zasadzie solidarności. Zgodnie zatem z art. 376 § 1 k.c. jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. Roszczenie regresowe powstaje w momencie wykonania zobowiązania w całości. Toteż od chwili spłacenia danego wierzyciela można dochodzić zwrotu od pozostałych współdłużników i jednocześnie od tego momentu zaczyna biec termin przedawnienia.

Należy jednak zauważyć, że kwestia przedawnienia roszczeń regresowych nie została jednakże uregulowana w przepisach szczególnych. Zastosowanie znajdą zatem przepisy ogólne, a w szczególności art. 118 k.c. Wskazany przepis ustanawia dwa terminy przedawnienia, tj. termin trzyletni dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz termin 10-letni dla pozostałych roszczeń. Jeśli zatem roszczenie regresowe jest związane z działalnością gospodarczą (uregulowana wierzytelność wynikała z działalności gospodarczej spółki), to termin przedawnienia wynosi 3 lata, w przeciwnym wypadku roszczenie przedawni się po 10 latach.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika