e-prawnik.pl Porady prawne

Pensjonat dla koni - prowadzenie działalności

Pytanie:

Jak należy opodatkować prowadzenie pensjonatu dla koni oraz nauki jazdy na koniach przez rolnika? Czy trzeba zarejestrować działalność gospodarczą z tego tytułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pensjonat dla koni - prowadzenie działalności

Odpowiedź na przedstawione pytanie zależy od zakwalifikowania prowadzonej działalności do działalności gospodarczej oraz od zakwalifikowania prowadzącego ją podmiotu do przedsiębiorców, bowiem w myśl obowiązujących przepisów - przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Należy również podkreślić, iż w polskim prawie istnieje kilka definicji działalności gospodarczej na użytek różnych ustaw.

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przedsiębiorcą jest między innymi osoba fizyczna - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ustawa definiuje działalność gospodarczą - jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także działalność zawodową, wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły.

W ustawie zostały wymienione również rodzaje działalności, do których przepisy ustawy nie mają zastosowania. Przepisów ustawy nie stosuje się mianowicie do:

  • działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (tzw. działalność agroturystyczna).

Jeżeli więc działalność prowadzoną przez Państwa można zakwalifikować jako działalność agroturystyczną, spełniająca określone kryteria, nie powstaje obowiązek rejestracji. Więcej informacji na temat opodatkowania działalności agroturystyczne znajduje sie w odpowiedzi: Opodatkowanie agroturystyki.

Potrzebujesz porady prawnej?