Pierwszeństwo zastawu rejestrowego

Pytanie:

Zastawca pożycza pieniądze pod zastaw rejestrowy samochodu i w tym samym dniu wierzyciel zgłasza to w sądzie. Również tego samego dnia zastawca idzie do innego pożyczkodawcy, bierze drugą pożyczkę i zostawia samochód (zastaw zwykły). Który zastawnik ma pierwszeństwo?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym, do ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane umowa o ustanowienie tego zastawu (umowa zastawnicza) między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy powstaje zatem dopiero z chwilą dokonania wpisu, który następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o wpisie do rejestru zastawu. Przesądza o tym, art. 41 ust. 2 ustawy o zastawie rejestrowym, który stanowi: Wpis do rejestru zastawów polega na wprowadzeniu do rejestru danych zawartych w postanowieniu sądu niezwłocznie po jego wydaniu. Jak można założyć, dzień wpływu do sądu wniosku o wpis nie jest tożsamy z dniem dokonania wpisu do rejestru.

W podanym zatem przykładzie w chwili ustanawiania zastawu zwykłego zastaw rejestrowy nie będzie jeszcze ustanowiony – a zatem art. 15 ustawy o zastawie rejestrowym nie znajdzie zastosowania. W chwili powstawania zatem zastawu rejestrowego rzecz będzie już obciążona zastawem zwykłym. Naszym zdaniem, kwestię pierwszeństwa zastawów regulować będzie art. 310 k.c., który stanowi, że jeżeli w chwili ustanowienia zastawu rzecz jest już obciążona innym prawem rzeczowym, zastaw powstały później ma pierwszeństwo przed prawem powstałym wcześniej, chyba że zastawnik działał w złej wierze. Zastaw rejestrowy powstały później powinien mieć zatem pierwszeństwo przed zastawem zwykłym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

 • 9.11.2004

  Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  Zgodnie z ogólnymi zasadami, wierzyciel może żądać ustanowienia zabezpieczenia dochodzonego przez siebie roszczenia. Podobnie w przypadku zastawu rejestrowego, pomimo zabezpieczenia wierzytelności (...)

 • 9.11.2004

  Przedmiot zastawu rejestrowego

  W przeciwieństwie do zwykłego zastawu, uregulowanego w kodeksie cywilnym, zastaw rejestrowy pozwala zastawcy (dłużnikowi) na zatrzymanie zastawionej rzeczy i czerpanie z niej pożytków. Jest to szczególnie (...)

 • 9.8.2006

  Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  Co do zasady, zaspokojenie z przedmiotu zastawu rejestrowego następuje w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Strony jednak mogą umówić się odmiennie co do sposobu zaspokojenia. Zastaw rejestrowy (...)

 • 27.4.2012

  Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

  W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy - obowiązkowo na piśmie (w przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna) oraz wpis do rejestru. Na jej podstawie ustanawia się na (...)