Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

Pytanie:

"Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje za niedopełnienie obu w/w obowiązków?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

Kwestie poruszone w pytaniu reguluje ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 r., Nr 88, poz. 439). Zgodnie z art. 30 pkt 3 ustawy podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31. To właśnie ten przepis kreuje ogólny obowiązek przekazywania danych. Formę przekazywania określają kolejne przepisy.

Na podstawie art. 31 wydane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz.U. 2006 r., Nr 245, poz. 1781). Rozporządzenie to ustala m.in. wzór formularza F-01.

Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz.U. 2006 r., Nr 170, poz. 1219).

Obowiązek sporządzenia i przekazania formularza F-01 w konkretnej sytuacji wynika zatem nie z jednego, ale z kilku przepisów, na dodatek zawartych w różnych aktach prawnych.

Zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej, kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

Natomiast zgodnie z art. 56 ustawy kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika