Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe do Szefa KAS można składać z wykorzystaniem udostępnionego interfejsu programistycznego (szczegóły poniżej). Aplikacja do sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych do Szefa KAS zostanie udostępniona w terminie późniejszym.

  • eSprawozdania_OpisAPI.PDF;
  • certPR.cer - certyfikat klucza publicznego MF do szyfrowania klucza symetrycznego na środowisku produkcyjnym;
  • certTE.cer - certyfikat klucza publicznego MF do szyfrowania klucza symetrycznego na środowisku testowym. 

Informacja o strukturach sprawozdań finansowych udostępnionych na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: Informacja o strukturach e-Sprawozdań Finansowych.pdf

Za pomocą jakich narzędzi można otworzyć udostępnione pliki struktur logicznych sprawozdań finansowych?

Do przeglądania lub edycji udostępnionych plików struktur logicznych sprawozdań finansowych należy użyć narzędzi umożliwiających przeglądanie lub edycję plików w formacie XSD (XML Schema Definition).