Zawieszenie działalności a umowy cywilnoprawne

Pytanie:

"Mam podpisaną z firmą umowę na czas nieokreślony na usługi, z okresem rozwiązania umowy po wypowiedzeniu trzymiesięcznym. Co się dzieje z taką umową w sytuacji, gdy zawieszę działalność lub zlikwiduję firmę w okresie wypowiedzenia? Jestem osobą fizyczną, czy zawarta umową zobowiązuje mnie w jakikolwiek sposób do kontynuowania usług w trakcie umówionego wcześniej okresu wypowiedzenia, czy mogą z dniem zawieszenia (lub likwidacji firmy) nie kontynuować usług? W jakiej formie muszę poinformować zleceniodawcę o sytuacji?"

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie działalności a umowy cywilnoprawne

Zakładmy, że zawarła Pani umowę zlecenia lub podobą. Zawieszenie działalności nie powoduje rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, chyba że takie postanowienie wprowadzono do jej treści. W okresie wypowiedzenia strony są nadal związane jej postanowieniami, zatem jeśli nie wywiąże się Pani z przyjętych na siebie zobowiązań, to narazi się Pani na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Z opisu sytuacji domyślamy się, iż prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą. Po zlikwidowaniu działalności będzie Pani nadal osobiście odpowiedzialna za zobowiązania zaciągnięte w okresie jej prowadzenia. O ile nie wprowadzono opowiednich postanowień  w umowie, likwidacja działalności nie spowoduje jej rozwiązania ani wygaśnięcia. Pewne wątpliwości budzi jednak kwestia ewentualnej kontynuacji wykonywania usług przez osobę fizyczną (już nie jako przedsiębiorcę) po likwidacji. Mogłoby to prowadzić do sytuacji, w której mielibyśmy do czynienia z ominięciem prawa (gdyż faktycznie nadal wykonywałaby Pani działalność gospodarczą). W każdym razie możliwe byłoby pociągnięcie Pani do odpowiedzialności za niewykonanie umowy.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika