Sprzedaż przedsiębiorstwa

Pytanie:

"Osoba fizyczna dokonała z dniem 29.09.2012 r. sprzedaży przedsiębiorstwa i zamierza zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie spływają jeszcze faktury za wykonane usługi, dostawę mediów itp. Kiedy należałoby zgłosić zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż przedsiębiorstwa

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm., dalej s.d.g.) przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Przepisy ustawy nie precyzują jednak pojęcia  „trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej”. W doktrynie wskazuje się natomiast, iż trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej będzie zachodziło po zakończeniu czynności faktycznych i prawnych, których celem i skutkiem jest trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. Cezary Kosikowski wskazuje: Stan ten można oceniać w kategoriach czynności faktycznych (np. wstrzymanie produkcji i sprzedaży lub świadczenia usług bądź zatrudnienia) oraz czynności prawnych (np. przeprowadzenie likwidacji przedsiębiorstwa w sensie rachunkowo-majątkowym, dokonanie zgłoszeń o zakończeniu działalności w urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym, oddziale ZUS itp.). Wydaje się, że na pojęcie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej składają się zarówno wymienione czynności faktyczne, jak i czynności prawne. Z punktu widzenia przedsiębiorcy wniosku o wykreślenie z ewidencji nie można zatem składać tylko po podjęciu wymienionych czynności faktycznych, natomiast przed podjęciem wskazanych wyżej czynności prawnych (Cezary Kosikowski w: Najnowsze wydanie:  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2011 LexisNexis (wydanie VI) ss. 604).

Zgodnie z art. 28 s.d.g. CEIDG przesyła odpowiednie informacji do urzędu statystycznego, ZUS/KRUS czy urzędu skarbowego a przepis ten stosuje się odpowiednio przy wykreśleniu wpisu w związku z zakończeniem działalności gospodarczej. Zatem przyjmując, że sprzedaż przedsiębiorstwa wyczerpuje czynności faktyczne niezbędne dla przyjęcia trwałego zakończenia wykonywania działalności gospodarczej wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG powinien nastąpić w terminie 7 dni od dnia sprzedaży przedsiębiorstwa, jeżeli przedsiębiorca  nie zamierza wykonywać innej działalności gospodarczej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika