Informacja publiczna a spółki komunalne

Pytanie:

"Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe (sp. z o.o.), której głównym udziałowcem jest miasto posiada dokumentację techniczną i prawną fragmentu kanalizacji. Pracownik przedsiębiorstwa powiedział, że na mój wniosek udostępnią mi ten dokument - chodzi mi o ustalenie podstawy prawnej zainstalowania wiele lat temu rury na działce, którą jestem zainteresowany (a w KW nie ma nic na temat służebności). Niezależnie od tego chciałem się dowiedzieć, czy w takim przypadku ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na przedsiębiorstwa taki obowiązek i czy dokumentacja prawna lub techniczna kanalizacji jest informacją publiczną?"

Odpowiedź prawnika: Informacja publiczna a spółki komunalne

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności m.in. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jak wskazuje się natomiast w doktrynie, powyższe kryterium spełniają m.in. spółki komunalne, realizujące zadania publiczne będące zadaniami własnymi gminy (jak np. zaopatrzenie mieszkańców w wodę) i w których gmina ma większościowy udział. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe obowiązuje zatem obowiązek udostępniania informacji publicznej.

Powstaje jednak pytanie, czy dokumentacja techniczna i prawna kanalizacji stanowi rodzaj takiej informacji. W szczególności wątpliwym jest to, czy taka informacja dotyczy spraw publicznych. Jest to zawsze kwestia ocenna, niemniej jednak w naszej ocenie informacja o takiej dokumentacji nie jest związana ze sprawami publicznymi, zwłaszcza jeśli ma ona dotyczyć nie tyle całej sieci wodociągowej i ogólnych danych i jej stanie, lecz szczegółowych danych dotyczących fragmentu sieci położonej na obszarze na danej nieruchomości. Mając powyższe na uwadze uważamy, iż taka informacja nie jest informacją publiczną i co za tym idzie przedsiębiorstwo nie ma prawnego obowiązku udostępniania takiej informacji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika