Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania"

Pytanie:

"Czy przedmiotem umowy o dzieło może być \"przygotowanie opracowania\" czy też musi być sprecyzowane o jakie dokładnie opracowanie chodzi?"

Odpowiedź prawnika: Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania"

Essentialia negotii umowy określa art. 627 k.c. stanowiąc, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Z powyższego przepisu wynika zatem, iż dzieło musi zostać przez strony umowy oznaczone, przy czym ustawodawca nie wskazuje żadnych kryteriów, które należałoby spełnić by móc uznać, iż dany przedmiot umowy został dostatecznie określony w umowie. Z poglądów doktryny wynika jednakże dzieło powinno zostać oznaczone w taki sposób, by obiektywnie możliwe byłoby jego skonkretyzowanie jako określonego działania dłużnika, którego finalnym skutkiem będzie dzieło o cechach oznaczonych przez dłużnika. W niektórych przypadkach, dla oznaczenia dzieła wystarczające jest jego ogólne określenie (np. budowa ogrodzenia), w innym niezbędne jest większe uszczegółowienie elementów dzieła (np. wykonanie projektu architektonicznego o określonych cechach). Z powyższych względów zalecamy jak najdokładniejsze określenie przedmiotu umowy o dzieło celem uniknięcia ewentualnych  wątpliwości.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika