Stosunek pracy

Zbiorowe prawo pracy

Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

Wbrew pozorom ustalenie liczby zatrudnionych pracowników to czynność wcale nie banalna. Poprawne ustalenie liczby pracowników może mieć znaczenie choćby w przypadku zwolnień grupowych.

Jak ustalić poprawnie liczbę pracowników w przypadku zwolnień grupowych?

Zwolnienia grupowe regulowane są ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ma ona jednak zastosowanie jedynie w przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, stąd potrzeba prawidłowego ustalenia liczby zatrudnionych.

Tak więc ustalając liczbę zatrudnionych należy brać pod uwagę pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (nie wliczając pracowników mianowanych). Nie należy wliczać także osób świadczących pracę na podstawie umów umowy o dzieło lub zlecenia.

Do liczby zatrudnionych pracowników należy jednak zaliczyć młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przyuczenia do zawodu. Należy zaliczyć także pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie mianowania, powołania oraz wyboru.

Skoro mamy za zadanie ustalenie liczby zatrudnionych, to koniecznym jest zaliczenie do grupy także tych pracowników, którzy aktualnie tej pracy nie świadczą, jednak pozostają w stosunku pracy (chodzi o nieobecność usprawiedliwioną jak np. zwolnienie chorobowe, czy też urlop).

Do grupy zatrudnionych należy zaliczyć także te osoby, wobec których zostało już dokonane wypowiedzenie (nawet jeżeli zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy), czyli których okres wypowiedzenia trwa. Aż do jego zakończenia pracownicy Ci pozostają w zatrudnieniu.

Czy wymiar zatrudnienia ma wpływ na liczebność załogi?

Ustalając liczbę pracowników na potrzeby zwolnień grupowych, nie bierzemy pod uwagę gdyż nie ma to znaczenia, faktu iż niektórzy, czy nawet wszyscy pracownicy zatrudnieni są w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tak więc ustalając liczbę zatrudnionych liczymy także tych, którzy pracują np. na ½, czy 3/5 etatu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2003 r., Nr 90, poz. 844 ze zm.).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

irbis22

20.4.2012 13:55:5

Re: Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

Moża wytłumaczyć nieścisłość ze stanowiskami mianowanymi? Tak więc ustalając liczbę zatrudnionych należy brać pod uwagę pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (nie wliczając pracowników mianowanych). (...) Należy zaliczyć także pracowników zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie mianowania, powołania oraz wyboru.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 14.1.2019

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • 28.7.2017

  Wypadek przy pracy - co dalej?

  Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy (...)

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 8.12.2004

  Zadaniowy czas pracy

  Zgodnie z art. 140 znowelizowanego Kodeksu pracy zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. W ustaleniu tym (...)