Stosunek pracy

Umowa leasingu

Na czym polega leasing pracowników?

Czym jest leasing pracowników?

Przedmiotem umowy leasingowej może być rzecz, nie osoba. Jednak w języku potocznym jest używane pojęcie „leasingu” pracowników. Oznacza ono wypożyczenie pracownika od agencji zatrudnienia, które  oferują usługi w przedstawionym zakresie. O „wynajęciu” pracownika pracodawca powinien pomyśleć w sytuacji, gdy jeden z jego stałych pracowników przebywa na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim. Warto też zastanowić się nad taką forma pozyskiwania pracowników, jeśli istnieje potrzeba wykonania bardziej specjalistycznej pracy czy nietypowego zlecenia. Pracodawca nie musi wtedy przeprowadzać poszukiwania odpowiedniego kandydata na całym rynku pracy. Może zawrzeć umowę z agencją zatrudnienia, która skieruje do niego osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

Leasing pracowników jest jednak przede wszystkim doskonałym  rozwiązaniem  dla firm "sezonowych". Do tej pory jedyną ich możliwością było zatrudnianie pracowników na czas określony. Teraz taka firma może zatrudniać najbardziej dogodną liczbę pracowników, zależnie od bieżących potrzeb. Może też w bardziej elastyczny sposób kształtować te zasoby, przez ich zwiększenie lub zmniejszenie w razie zmiany sytuacji w firmie.

Jak zawrzeć odpowiednia umowę?

Leasing pracowników sprowadza się do wykorzystywania w działalności przedsiębiorstwa pracowników innej firmy. Tą inną firma jest agencja pracy tymczasowej. To ona jest pracodawcą osoby wykonującej pracę na rzecz przedsiębiorstwa. Agencje zatrudnienia pozyskują przyszłych pracowników wszelkimi dostępnymi środkami, najczęściej przez ogłoszenia. Przedsiębiorca poszukujący pracowników tymczasowych uzgadnia z agencją na piśmie:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,

 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego; 

 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej. 

Po sprecyzowaniu powyższych kwestii przedsiębiorca, zwany też pracodawcą użytkownikiem, pisemnie przekazuje agencji informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonego wg stawek obowiązujących u danego przedsiębiorcy oraz warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy. Te informacje są następnie przekazywane przyszłemu pracownikowi. Musi to nastąpić przez podpisaniem z nim umowy o pracę przez agencję pracy tymczasowej. Nie oznacza to jednak, że poszukiwania odpowiedniego kandydata do pracy zaczynają się dopiero po uzgodnieniu warunków z przedsiębiorcą. Przeciwnie, korzyści płynące z leasingu pracowników polegają miedzy innymi na tym, że agencja już wcześniej nawiązuje kontakt z przyszłym pracownikiem. Taka osoba  wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym przedstawia informacje o sobie – podaje swoje kwalifikacje oraz warunki, na których jest zdecydowana świadczyć pracę. Agencja umieszcza dane przyszłego pracownika w swojej bazie danych. Dzięki temu, gdy do agencji zgłasza się przedsiębiorca, wystarczy że agencja sprawdzi stworzoną przez siebie bazę danych. Po dokonaniu wyboru osoby o odpowiednich kwalifikacjach, agencja podpisuje z nią umowę o pracę i wypożycza pracodawcy użytkownikowi.

Jakie odniesiesz korzyści z leasingu pracownika?

Firma, która decyduje się na leasing pracowników w dużym zakresie uelastycznia zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Często ratuje to sytuację, gdy okazuje się, że firma musi zrealizować zamówienie, do którego nie posiada odpowiedniej ilości ludzi lub nie zatrudnia pracowników o wymaganym doświadczeniu. Korzystając z usług agencji pracy tymczasowej można w bardzo sprawny sposób i przy małym zaangażowaniu ze strony przedsiębiorcy znaleźć pracownika spełniającego odpowiednie wymagania. Kolejnym atutem jest to, że najczęściej taki pracownik z miejsca może przystąpić do wykonywania powierzonej pracy.

Obowiązki, które ciążą na pracodawcy użytkowniku w związku z leasingiem pracowników, są w znacznym stopniu ograniczone. Polegają one na:

 • zapewnieniu pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej,

 • prowadzeniu ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego na zasadach i w zakresie przewidzianym w odniesieniu do pracowników.

Firma nie może natomiast skierować wynajętego pracownika do tymczasowego wykonywania innej niż umówiona pracy. Pracownik wykonuje więc wyłącznie pracę, co do której została podpisana umowa.

Jakie korzyści daje pracownikom istnienie agencji?

Podstawową korzyścią jest większe prawdopodobieństwo otrzymania pracy i to pracy legalnej. Pracodawca użytkownik nie musi bowiem w tak rygorystyczny sposób analizować sytuacji firmy, faktycznej konieczności zatrudnienia kolejnego pracownika, a przede wszystkim nie zniechęcają go do znalezienia pracownika takie czynniki jak czas poświęcony poszukiwaniom pracownika i koszty utrzymania stanowiska. Tymczasowe zatrudnienie przy wykorzystaniu usług agencji stanowi dość kuszącą ofertę dla ludzi młodych, w szczególności studentów. Dzięki temu nie mają oni dylematu co ważniejsze – praca czy nauka? I szybciej zdobywają tak ważny atut w dalszej karierze jakim jest doświadczenie.

Przed nieuczciwymi działaniami samej agencji chroni też pracowników przepis, zgodnie z którym ustalenie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem warunku niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej jest nieważne. Nawet, gdy agencja wymusi na firmie podpisanie takiego oświadczenia, nie będzie ono miało żadnej mocy prawnej. Przez to nic nie stoi na przeszkodzie, by pracownik znalazł zatrudnienie w firmie, dla której wykonywał wcześniej pracę w ramach umowy z agencją.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. 2003 r., Nr 166, poz. 1608 ze zm.).               

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (7)

Jolanta

28.8.2018 13:25:47

Re: Na czym polega leasing pracowników?

Leasing pracowniczy to bardzo wygodna sprawa, korzystam z niej regularnie nawiązując kontakt z firmą Polski HR. Ich zespół rekrutuje i szkoli hostessy oraz redukuje do minimum formalności księgowe i kadrowo-płacowe, co oznacza dla mnie mniej pracy.

Jerzy

25.7.2018 13:35:15

Re: Na czym polega leasing pracowników?

Barbara, ja też współpracowałem z tą firmą. Mam podobne doświadczenia.

Barbara

13.7.2018 14:47:7

Re: Na czym polega leasing pracowników?

ja ostatnio korzystałam z jednej z agencji. kalkulując zyski i straty nie miałam najmniejszych oporów podjęcia współpracy i przyznam że dobrze na tym wyszłam. Gdyby ktoś potrzebował sprawdzonej firmy polecam Polski HR.

adam

9.1.2016 17:33:57

Re: Na czym polega leasing pracowników?

Leasing pracowniczy to bardzo dobre rozwiązanie kiedy firmy mają dużą dynamikę w zatrudnieniu. SMART MBC z Poznania robi coś takiego dla firm http://www.smartmbc.pl/ juz od dość dawna i sporo firm z tego korzysta

Prywaciarz

2.12.2010 15:34:41

Re: Na czym polega leasing pracowników?

Proszę zrozumieć, że jest coś takiego jak fundusz płac - który jest kosztem działalności przedsiębiorstwa, jak wszystkie inne. Świadczenia socjalne kosztują i na nie musi zapracować osoba wykonująca pracę. Pieniędzy nie produkują przedsiębiorstwa, tylko towary lub usługi wykonywane przez pracowników i trzeba je sprzedać, aby zapłacić wynagrodzenia za wykonaną pracę. To jest oczywiste, lecz część osób chyba tego nie wie?

Gabriela

2.12.2010 14:48:24

Re: Na czym polega leasing pracowników?

Bardzo ekonomiczna dla pracodawców forma zatrudnienia, ale... dla pracownika już nie, bo nie obowiązuje go kodeks pracy (nie jest zatrudniony na umowę o pracę tylko umowę zlecenie lub dzieło)nie ma urlopu i świadczeń socjalnych. Obserwuję bardzo niekorzystne rozwiązanie, które coraz częściej jest stosowane przez pracodawców: zastępowanie pracowników, którym kończą się czasowe umowy o pracę (wygaśnięcie umowy) pracownikami z leasingu oraz długotrwałe (trwające ponad rok) zatrudnianie na umowę zlecenie. Jak to możliwe, że prawo zezwala na kilkunastomiesięczne zatrudnienie pracownika, na analogicznych warunkach czasu pracy (40 godzin tygodniowo) jakie dotyczą pełnego etatu, bez kosztów pracodawców (urlopy, świadczenia, choroba pracownika) ??? Taka praca niczym nie różni się od etatowej!

Janusz

15.1.2010 23:59:14

Re: Na czym polega leasing pracowników?

Nic nie napisano o kosztach leasingu. Ile płacimy pracownikowi to jest napisane, a ile firmie wynajmującej czyli agencji pracy tymczasowej ?

Pokaż wszystkie komentarze (7)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 14.3.2016

  Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  Przez umowę leasingu finansujący (czyli np. bank) zobowiązuje się nabyć rzecz od określonego zbywcy, a następnie oddać tą rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierani pożytków (...)

 • 24.2.2018

  Co to jest leasing?

  Leasing jest rodzajem umowy, a znajduje zastosowanie głównie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego istota polega na tym, że jedna ze stron umowy (leasingodawca, finansujący) zobowiązuje (...)

 • 15.10.2004

  Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

  Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, (...)