Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

Czym jest leasing?

Leasing to swoista, ukształtowana przez praktykę gospodarczą, umowa polegająca na czasowym przekazywaniu innej osobie przede wszystkim dóbr inwestycyjnych do czasowego korzystania za opłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Wyróżnia się 2 postacie leasingu:

1. leasing finansowany (finansowy, kapitałowy) - będący umową nazwaną (uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego), w ramach której finansujący (leasingodawca) nabywa rzecz - zazwyczaj według wskazań leasingodawcy - i przekazuje ją leasingobiorcy do korzystania przez czas oznaczony, za zapłatą w ratach wynagrodzenia odpowiadającego wartości rzeczy w chwili jej nabycia;

2. i bieżący (operacyjny, organizowany) - umowa nienazwaną (nieuregulowana w przepisach prawnych, do której w drodze analogii można stosować niektóre regulacje prawne dotyczące podobnych umów nazwanych), która zakłada czasowe udostępnienie rzeczy nabytej lub wytworzonej przez leasingodawcę kolejnym korzystającym, z pobieraniem opłat nie pokrywających (w ramach jednej transakcji) wartości przedmiotu leasingu.

Dalej będzie mowa jedynie o pierwszym rodzaju leasingu - uregulowanym w Kodeksie cywilnym.

Przez umowę leasingu finansujący (czyli np. bank) zobowiązuje się nabyć rzecz od określonego zbywcy, a następnie oddać tą rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Korzystający zaś zobowiązany jest do zapłaty w ratach wynagrodzenia finansującemu.

Odmian umowy leasingu jest wiele do najbardziej popularnych należy:

 • leasing bezpośredni
 • i pośredni.

Kto jest stroną umowy leasingu?

Stronami umowy leasingu są finansujący oraz korzystający, z tym jednak zastrzeżeniem, iż finansującym musi być przedsiębiorca zajmujący się tego typu działalnością. Najczęściej będzie to bank. Korzystającym może być zarówno osoba zajmująca się działalnością gospodarczą jak i konsument.

Kto to jest zbywca? Czy on też jest stroną umowy?

Zbywca jest to osoba, od której finansujący ma nabyć rzecz wskazaną przez korzystającego. Może to być np. salon samochodowy, hurtownia sprzętu komputerowego. Zbywca nie jest jednak stroną umowy leasingu.

Co może być przedmiotem umowy leasingu?

Przedmiotem mogą być rzeczy, zarówno ruchome (np. samochód, komputer) jak i nieruchomości. Przedmiotem leasingu nie mogą być prawa np. z papierów wartościowych, majątkowe prawa autorskie. Co do zasady nie może to być przedsiębiorstwo.

Co grozi korzystającemu jeżeli nie zapłaci w terminie raty wynagrodzenia?

W takiej sytuacji finansujący powinien wyznaczyć korzystającemu na piśmie dodatkowy termin do zapłaty z zagrożeniem, że po jego upływie w razie braku zapłaty wypowie umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

Gdy przedmiot leasingu zepsuł się, to czy mogę się domagać od finansującego żeby go naprawił lub wymienił?

Zasadniczo nie, gdyż z chwilą zawarcia umowy przez finansującego ze zbywcą na korzystającego przechodzą uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące dotychczas finansującemu. Przykładowo: jeżeli mam w leasingu samochód, który się zepsuł to naprawy domagam się bezpośrednio od salonu samochodowego czy też serwisu tego salonu, a nie od banku, z którym zawarłem umowę. Strony umowy leasingu mogą umówić się inaczej.

Czy muszę ubezpieczyć przedmiot leasingu? Jestem korzystającym.

Jeżeli w umowie nie został taki obowiązek nałożony na korzystającego (co najczęściej występuje w praktyce) korzystający nie musi się martwić kwestią ubezpieczenia rzeczy, powinien się tym zająć finansujący.

Czy jeśli zamierzam oddać do używania przedmiot leasingu innej osobie, to czy muszę uzyskać zgodę finansującego?

Tak i to bezwzględnie, w przeciwnym razie finansujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Nie oznacza to, że w firmie z przedmiotu leasingu nie mogą korzystać pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków, w takim bowiem przypadku mamy do czynienia z dzierżeniem, a nie oddaniem do używania.

Czy po upływie trwania umowy stanę się właścicielem rzeczy oddanej w leasing?

To zależy od treści umowy zawartej z finansującym. Często jest tak, że strony zastrzegają w umowie, że po upływie czasu trwania leasingu korzystający może domagać się przeniesienia własności rzeczy. Należy pamiętać, że możliwość taka zachodzi tylko, gdy strony tak wyraźnie w umowie postanowią

Pamiętaj, że:

 • Umowa leasingu powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie,
 • Do najbardziej popularnych odmian leasingu należy leasing bezpośredni i pośredni.

Podstawa prawna:


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • SOS 2020-08-01 16:33:41

  Słusznie. Artykuł nadal pozostaje aktualny. Należy mieć jednak nadzieję, że przedsiębiorcy rzetelnie dokonują wyboru oferentów a zalety leasingu stanowią dla nich duży atut. Wiadomo, wśród wielu ofert leasingu można się zgubić. Choć, biorąc pod uwagę kwestię ceny, oferty te są bardzo podobne to obsługa klienta często robi różnicę. W natłoku ofert ginie gdzieś leasing.sos.pl Być może tu znajdą Państwo coś dla siebie.

 • Adam Kilkut 2020-03-28 01:47:01

  Dobry artykuł ale przydałoby się kilka przykładów ofert dostępnych na rynku, czasu kredytowania (5, teraz już nawet 7 lat), procentu wykupu i wkładu własnego. Warto tutaj zaznaczyć, że przez ostatnie kilka lat zmieniło się jedno - prawie w każdej porządnej umowie (vw, mbank, efl itp) - stroną odpowiedzialną za naprawy jest... leasingodawca a to przez mocną konkurencję firm świadczących usługę krótko i długoterminowego wynajęcia aut.

 • adammadry 2019-01-13 19:04:56

  [url://leasing-kalkulator.pl] leasing operacyjny[/url]


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika