e-prawnik.pl Porady prawne

OC biur rachunkowych - odpowiedzialność

Pytanie:

Prowadzę biuro rachunkowe , jestem ubezpieczony obowiązkowym OC od prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych (PZU). Mam pytanie odnośnie błędu biura dotyczącego nienależnie odliczanego u klienta podatku VAT od paliwa samochodu osobowego. Czy ubezpieczyciel pokrywa tylko mandat karny nałożony przez US + odsetki, czy też pokrywa również VAT, który klient musi oddać do US w wyniku błędu biura? Ubezpieczyciel nie chciał odpowiedzieć na to pytanie - i powiedział, że wypłacają szkody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: OC biur rachunkowych - odpowiedzialność

28.2.2011

Szczegółowe warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością. Powstaje zatem problem, czy pojęciem szkody można objąć mandat karny nałożony przez US, odsetki oraz należny i niezapłacony przez podatnika podatek VAT.

Wydaje się, że rozstrzygnięcie in abstracto tej kwestii może nie być do końca klarowne. Przepisy prawa nie przesądzają bowiem, czy ubezpieczyciel będzie pokrywał straty z tytułu powyższych zdarzeń. Można by jednakże przyjąć, iż szkodą będzie tylko mandat karny i odsetki od niezapłaconego podatku. Ubezpieczyciel nie będzie natomiast odpowiadał za niezapłacony VAT, ponieważ to, czy powstał obowiązek jego zapłaty, czy też nie,  nie wynika z działania bądź zaniechania ubezpieczonego.

Najlepiej jednak odwołać się w tej kwestii do umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczycielem lub stanowiących jej integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia etc. Może ona bowiem inaczej kształtować odpowiedzialność ubezpieczyciela, np. poprzez rozszerzenie jego odpowiedzialności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ