Odpowiedzialność innych osób za dług najemcy

Głównymi postanowieniami umowy najmu lokalu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy lokalu do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, co odpowiada zobowiązaniu najemcy do płacenia wynajmującemu umówionego czynszu. Jednakże nie zawsze jest tak, że zobowiązanym do zapłaty czynszu musi być wyłącznie najemca lokalu.

Czy można żądać zapłaty czynszu od innych osób niż najemca?

Kodeks cywilny przewiduje sytuację, gdzie wynajmujący może żądać zapłaty nie tylko od najemcy. W art. 688 (1) § 1 kodeks cywilny wskazuje, iż „za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”. Zatem za należności na rzecz wynajmującego odpowiadają wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące w danym lokalu. Przy czym należy zauważyć, że ich odpowiedzialność jest solidarna.

Zgodnie z kodeksem cywilnym o solidarności dłużników, możemy mówić w sytuacji gdy kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Ich odpowiedzialność solidarna pozostaje do czasu zupełnego zaspokojenia wierzyciela. Zatem wierzyciel na podstawie powyższego może dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia, w całości lub w części, od wszystkich lokatorów, jak też tylko od jednego z nich lub kilku z nich.

Ograniczenie odpowiedzialności osób zajmujących lokal

Należy podkreślić, iż odpowiedzialność osób zamieszkujących z najemcą nie jest absolutna, a taka osoba musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze musi być pełnoletnia oraz po drugie musi stale zamieszkiwać z najemcą. Przesłanka stałego zamieszkiwaniu jest spełniona, kiedy osoba ta w wynajętym mieszkaniu lokuje swoje centrum życiowej aktywności. Natomiast odpowiedzialność osób stale zamieszkujących z najemcą ograniczona jest do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. Stąd w każdym przypadku, gdy chcemy dochodzić roszczeń z tytułu najmu wobec osoby stale zamieszkującej z najemcą, musimy zawsze brać pod uwagę powyższego ograniczenia i ocenić zakres odpowiedzialności danej osoby.

Zobacz także: Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?


Michał Pichór

Radca prawny

Radca prawny, prawnik biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika