Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

Pytanie:

Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem likwidacji, które to otwarcie nastąpiło w ciągu 2011 roku, nie sporządziła sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Spółka Akcyjna sporządziła sprawozdanie za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku już po rozpoczęciu procesu likwidacji. Czy mimo rozpoczęcia procesu likwidacji sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej za okres przed likwidacją powinno być badane przez biegłego rewidenta i czy kolejne sprawozdania też powinny być badane przez biegłego rewidenta?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Takiemu badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy, które będą kontynuować działalność. W związku z tym obowiązek badania sprawozdań przez biegłego rewidenta został ograniczony do jednostek kontynuujących działalność. Jak wskazuje się w literaturze takie zawężenie zakresu tego obowiązku powoduje, że nie podlegają mu sprawozdania jednostek postawionych w stan likwidacji czy upadłości. Jeśli zatem spółka akcyjna została postawiona w stan likwidacji, to nie ma obowiązku poddawania badaniu swego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Łukasz

7.7.2019 4:29:52

Re: Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

Jestem Łukasz z Warszawy, jestem tu, aby poinformować ludzi, którzy potrzebują problemu finansowego, że istnieje rozwiązanie, a w naszym kraju jest Zbawiciel, ponieważ potwierdzam kwotę pożyczki 100 000tys i przyszedłem na forum tutaj, aby złożyć zeznania na temat tej firmy i nikt nie powinien wątpić w tę firmę, ponieważ są one prawdziwe i legalne po moim spotkaniu z firmą o nazwie Stella Rene, firmą pożyczkową, podążyłem za ich krokami i udzielili mi kwoty pożyczki po skontaktowaniu się z tą firmą dzisiaj, aby powiedzieć wszystkim, że istnieje odpowiedź na wszystkie nasze problemy w tym kraju, a dziś jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ mam pożyczkę od firmy i proszę wszystkich, którzy potrzebują pożyczki, aby skontaktowali się z nimi dzisiaj przez e-mail mrsstellareneloanfirm1@gmail.com lub skontaktuj się z nimi za pomocą WhatsApp +971586972460 lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod numerem 586972460, aby uzyskać więcej informacji na temat wymogu pożyczki dzisiaj. Łukasz


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: