Prawo spółek: Pozostałe - Porady prawne

Różnice między spółką kapitałową a osobową

Jakie są różnice pomiędzy spółką akcyjną, jako spółką kapitałową a spółką osobową?

Sposób głosowania w stowarzyszeniu

W statucie stowarzyszenia jest zapis że: "Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały walnego zebrania członków". Czy należy podjąć oddzielną (...)

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Od dwóch lat piastuje stanowisko prezesa w jednej z Radomskich firm. Ostatnimi czasy wyniki w naszej firmie nie są zadowalające, niestety reszta rady nadzorczej nie chce podjąć ważnych decyzji dla (...)

Wzór uchwały na wypłatę wynagrodzenia dla członków zarządu za posiedzenia.

Czy jesteście w stanie Państwo przesłać mi wzór uchwały na wypłatę wynagrodzenia dla członków zarządu za posiedzenia?

Czy mam prawo ubiegać się o zapłatę za moje udziały w spółce?

Czy mogę się domagać zapłaty za moje udziały w spółce z której odszedłem z dnia na dzień? Wspomnę również że na moje miejsce wszedł inny udziałowiec. Zawarta umowa spółki mówi że mogą (...)

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze (...)

Stowarzyszenie jako podmiot prawa

Czy stowarzyszenie ma podmiotowość prawną?

Wypłata dywidendy w spółce jednoosobowej

W spółce z o.o. 100 % udziałów ma osoba fizyczna, która chce sobie wypłacić pieniądze. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia odbywa się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Czy udziałowiec (...)

Pożyczka udzielona spółce kapitałowej a jej upadłość

Jak traktowana jest pożyczka udzielona spółce kapitałowej w przypadku ogłoszenia jej upadłości?Pożyczka udzielona spółce kapitałowej a jej upadłość

Rozwiązanie umowy spółki cichej

W jaki sposób umownie uregulować rozwiązanie umowy spółki cichej?

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną

Czy czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną mogą być podejmowane przez większość współwłaścicieli?

Zwrot udziału w spółdzielni

W jakich przypadkach po wystąpieniu ze spółdzielni można domagać się zwrotu wpłat na udziały?

Przedsiębiorca dominujący

Kiedy można uznać przedsiębiorcę za przedsiębiorcę dominującego?

Spółka kapitałowa - organy

Jakie organy powinna posiadać spółka kapitałowa?

Spółka powiązana - kodeks spółek handlowych

Co oznacza pojęcie spółki powiązanej?

Zmiana nazwiska przez wspólnika spółki jawnej a skutki w nazwie firmy

Jeden ze wspólników spółki jawnej po zamążpójściu zmienił nazwisko - czym to skutkuje w KRS, jeśli w dotychczasowej firmie było nazwisko tylko kilku wspólników, bez wymienionej osoby?

Zasada prawdziwości firmy spółki

Na czym polega zasada prawdziwości firmy spółki?

Zasada ciągłości firmy spółki jawnej

na czym polega zasada ciągłości firmy w spółce jawnej?

Równość głosów w głosowaniu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Co zrobić w sytuacji, gdy w głosowaniu zarządu pojawi się równość głosów? Jaka decyzja powinna wówczas zapaść?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego a skuteczność absolutorium dla zarządu spółki

Czy dla skuteczności zatwierdzenia absolutorium dla jednoosobowego zarządu ma znaczenie zatwierdzenie sprawozdania finansowego?

Podmioty powiązane w rozumieniu KSH

Jakie podmioty są podmiotami powiązanymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych?

Odwołanie i powołanie nowego likwidatora w miejsce starego przez sąd

Czy sąd może odwołać danego likwidatora spółki z o.o. i powołać na jego miejsce innego, mimo iż to nie sąd a Rada Nadzorcza wyznaczała likwidatorów?

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. a brak wykreślenia go w KRS

Pewna osoba była członkiem zarządu w spółce z o.o., w momencie powstawania stosunku najmu złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, jednakże nie została wykreślona w KRS. Czy w związku z tym (...)

Sąd właściwy do wniesienia pozwu przeciwko członkowi zarządu spółki zagranicznej

Chcę pozwać holenderskiego członka zarządu spółki holenderskiej współpracującej ze mną, jaki sąd będzie właściwy do wniesienia pozwu?

Elementy przedsiębiorstwa spółki

Jakie elementy wchodzą w skład przedsiębiorstwa spółki, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego?

Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. zł. Zamawiający przed negocjacjami (...)

Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem likwidacji, które to otwarcie (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa spółki

Jak kształtuje się odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa spółki?

Zbycie przedsiębiorstwa spółki jawnej

Czy zbycie przedsiębiorstwa spółki jawnej zawsze musi pociągać za sobą przeniesienie całego jej majątku?

Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja

Na jakiej podstawie funkcjonować będzie spółka po zmianie wspólników do czasu otrzymania nowej koncesji?

Gdzie sprawdzić prezesa spółki

Mam podejrzenia i niesprawdzone informacje, że prezes zarządu jednej ze spółek z o.o. (która zdefraudowała mnóstwo pieniędzy swych klientów - to firma kurierska i realizująca usługi sprzedaży (...)

Suma komandytowa a kapitał zakładowy

Czy suma komandytowa to to samo co kapitał zakładowy? Czy jest określona minimalna suma komandytowa/ kapitał zakładowy i jak jest on wpłacany przez komplementariuszy i komandytariuszy?

Oświadczenie nowego wspólnika sp. z o.o.

Dotychczasowy jak i nowy wspólnik spółki z o.o. obejmują oznaczoną ilość nowych udziałów ( podwyższających kapitał zakładowy ). Jaka forma jest właściwa do objęcia udziałów? Czy wystarczająca (...)

Rozwiązanie umowy spółki cywilnej

Zawarłam spółkę cywilną. W umowie spółki, w paragrafie mówiącym o sposobie wypowiedzenia umowy jest zapis: 1. Każdemu wspólnikowi przysługuje: a) prawo wystąpienia ze Spółki przez wypowiedzenie (...)

Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. Jako podstawę prawna (...)

Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

Razem z mężem chcielibyśmy otworzyć własną firmę w formie spółki z o.o. Mąż jest żołnierzem zawodowym kontraktowym. Zastanawiamy się, czy jako żołnierz może być wspólnikiem w spółce (...)

Jak wygląda procedura likwidacji spółki jawnej?

W związku z rozwiązaniem spółki jawnej zmuszeni jesteśmy prowadzić postępowanie likwidacyjne. Jak wygląda procedura likwidacji?

Zwolnienie chorobowe członka zarządu

Członek zarządu na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników ma zostać odwołany z pełnionej funkcji, a następnie w ten sam dzień ma mieć wręczone wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak trzy dni przed (...)

Zmiana w KRS w spółce jawnej

W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Jedna ze wspólniczek wyszła za mąż i jest w tej chwili dwojga nazwisk. Ma zmieniony również dowód osobisty i inny adres zamieszkania. Z tego co wiemy (...)

Protokolant na Zgromadzeniu Wspólników

Czy istnieją jakieś obwarowania prawne co do wyboru protokolanta na Zgromadzeniu Wspólników - czy musi być to osoba obca, czy może być jeden ze współudziałowców?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika