Zwrot udziału w spółdzielni

Pytanie:

W jakich przypadkach po wystąpieniu ze spółdzielni można domagać się zwrotu wpłat na udziały?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art.26.§1. Prawa spółdzielczego Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Sposób i terminy wypłaty określa statut.
§ 2.Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 125 § 5a.
Przepis art. 26 normuje kwestię zwrotu udziałów członkowskich w związku z ustaniem członkostwa. Należy zwrócić uwagę, iż ustawa nie uzależnia wymagalności roszczenia byłego członka o zwrot wypłaconych udziałów od dnia ustania jego członkostwa, lecz od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym przestał on być członkiem.
Prawo spółdzielcze nakłada obowiązek zadeklarowania i uiszczenia wpłat na udziały w wysokości przewidzianym statutem spółdzielni. Udział, współtworząc majątek spółdzielni może być przeznaczany na pokrycie jej strat i jednocześnie wyznacza „górną granicę” odpowiedzialności członka spółdzielni za jej długi. Innymi słowy, członek odpowiada owym udziałem, nie zaś prywatnym majątkiem. Udział w sposób oczywisty związany jest ze statusem członka spółdzielni, toteż wystąpienie ze spółdzielni co do zasady oznacza konieczność zwrotu wpłaconego udziału. Nie jest jednak tak, że ów udział może być wypłacony w dowolnym momencie, w pełni uzależniając tę kwestie od woli członka. Art 21 prawa spółdzielczego, stanowi: „.Zwrot tych wpłat ( na udziały -dop. red.) nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art. 19 § 2). Sposób i termin zwrotu określa statut.” Powyższe oznacza, że jeśli członek spółdzielni dokonał wypowiedzenia przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za dany rok to nie może oczekiwać, że jego udziały nie zostaną uwzględnione przy pokrywaniu spółdzielni za ten rok.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: