Opłaty na rzecz spółki wodnej

Pytanie:

"Czy mieszkańcy gminy, którzy nie są członkami spółki wodnej, ani nie korzystają z urządzeń spółki wodnej (nie ma rowów melioracyjnych, nie ma odwodnienia posesji) są zobowiązani do rocznej opłaty składki na spółkę wodną? Jakie przepisy regulują wysokość składek? Jak wygląda procedura stania się członkiem spółki wodnej? Czy ww. składka jest obowiązkowa dla rolników? Mieszkańcy małej wsi są nękani wieloma nie do końca zrozumiałymi opłatami."

Odpowiedź prawnika: Opłaty na rzecz spółki wodnej

Spółki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku (z wyjątkiem), zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

 Spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

 1. zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody; 
 2. ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków; 
 3. ochrony przed powodzią; 
 4. melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych; 
 5. wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych; 
 6. utrzymywania wód. 

Zgodnie z art. 171 Prawa wodnego, jeżeli osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona, obowiązane są do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki.

Wysokość i rodzaj tych świadczeń ustala starosta w drodze decyzji. Od decyzji tej można się odwołać.

Warunki przyjmowania nowych członków spółki wodnej powinien określać statut tej spółki. Członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.  Zasady ustalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki, adekwatnych do celów spółki powinien określać statut spółki wodnej, a wysokość tych opłat jest uchwalana przez walne zgromadzenie spółki. Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki, w związku z działalnością spółki.

Statut powinien również określać zasady ustalania należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej między spółką wodną a zainteresowanym podmiotem.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Nina 2013-12-07 09:26:52

  witam u nas również spólka wodna jest obowiązkowa mimo, że nie podpisywałam żadnej deklaracji przystąpienia do spólki. Amimo to spólka corocznie nalicza składki członkowski na jakiej podstawie. Oprócz tego spólka nie zajmuje się wogóle rowami melioracyjnymi w których rosną drzewa około 3 metrów. Nikt przynajmniej przez około 15 lat nie konserwował rowów w mojej okolicy. A opłaty ciągle są naliczane. To skandal. Ale pan prezes spółki twierdzi,że nie musi konserwować rowów bo tylko zajmuje się awariami. Spólka wodna to jakiś stwór co nikt nie wie co z tym zrobić. Jeszcze jedno pytanie czy mogę nie chcieć korzystać z usług spółki wodnej działającej niby w mojej gminie.

 • anna 2013-07-20 14:42:23

  woj kuj. pom. walczymy ze sp. wodna. Chcemy rozwiazać spolke bo wg. nas nic nie robia tylko zbieraja oplaty. prawdopodobnie mozna rozwiazac spolke w tej sprawie wypowiada sie prawnik w gazecie rolniczej- wiadomosci rolnicze- nr 4 lub 6 rolnik pyta prawnik odpowiada jest tam wypowiedz dosc wyczerpujaca w tej sprawie polecam

 • aga 2012-01-13 19:55:41

  witam u nas również jest obowiązkowa składka na spółkę wodną (gmina gorzyce woj. śl.) a obok mojej posesji nie ma nawet 1 cm rowu w tym roku z uwagi na duże opady śniegu który obecnie się topi mam sporo wody w piwnicy i nie wiem czy mogę ządać od spólki żeby ją usunęła (gdyby były rowy nie było by problemu)

 • MM 2011-10-01 18:08:22

  Jeszcze w tym roku muszę oczyścić rów przy swojej działce, zrobimy to sami bo spólka twierdzi , że nie ma funduszy.Jak wyliczyć wartość swoich prac, abyśmy nie płacili przynajmniej tych składek??

 • mm 2011-10-01 18:03:49

  witam, u nas istnieje spólka wod ale tak naprawdę przez 10 lat oczysciła tylko młynówkę. pozostałe rowy nigdy nie były oczyszczane. jednak żada opłat od kazdego . Nigdy nie byłam członkiem sp.wod a i tak sołtys pokazuje mi składki do płacenia tłumzcząc ze jest to spadek po rodzicach i automatycznie składki przechodzą na spadkobiercę. nie wiem czy je płacić czy nie??


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika