Różnice między spółką kapitałową a osobową

Pytanie:

Jakie są różnice pomiędzy spółką akcyjną, jako spółką kapitałową a spółką osobową?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawową różnicą pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi polega na odpowiedzialności wspólników. Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej, a więc jej wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem. Inaczej jest ze spółkami kapitałowymi, które są osobami prawnymi, a za zobowiązania (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi członków zarządu) odpowiadają swoim majątkiem (majątkiem spółki). Wiele różnic wynika właśnie z faktu posiadania lub nie posiadania osobowości prawnej. Spółki kapitałowe działają przez swoje organy, zaś w imieniu spółek osobowych działają wspólnicy. Od zasady tej są oczywiście wyjątki. Jeden z nich dotyczy na przykład spółki komandytowo – akcyjnej, która ma charakter mieszany i może posiadać zarząd, który jest organem, pomimo tego, że kodeks spółek handlowych zalicza ją do spółek osobowych. Znaczne różnice występują też w procedurze zakładania tych podmiotów. Aby założyć spółkę akcyjną trzeba dysponować odpowiednim kapitałem – 100.000 zł., spółkę  z o.o. - 5.000 zł. Nie ma takich wymagań w stosunku do spółek osobowych. Co więcej procedura zakładania spółki akcyjnej jest dużo bardziej skomplikowana i trwa dłużej. Różnice występują na gruncie prawa podatkowego. Wspólnicy spółki osobowej płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, zaś wspólnicy spółki akcyjnej – także podatek dochodowy od osób prawnych. Kolejne różnice zawarte zostały w ustawie o rachunkowości. Każda spółka akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia pełnej rachunkowości, podczas gdy spółki osobowe, jeżeli spełniają określone warunki (w szczególności dotyczące obrotów) są zwolnione z części obowiązków. Na końcu warto dodać, że niektóre ustawy przewidują możliwość prowadzenia określonej działalności wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o większe przedsięwzięcia – na przykład prowadzenie banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Kwestie te szczegółowo regulują przede wszystkim przepisy kodeksu spółek handlowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY