Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

Pytanie:

"Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. zł. Zamawiający przed negocjacjami przesłał wzór umowy w którym zobowiązał wykonawce do \"posiadania wymaganych przepisami prawa uprawnień zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7.09.2010 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych...\"Czy zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy posiadania specjalnych \"uprawnieni\" skoro wspomniane rozporządzenie nic nie mówi o formie takich uprawnień ? W szczególności czy jest to konieczne przy kwocie która jest zdecydowanie niższa niż 0,2 jednostki co zgodnie z rozporządzeniem pozwala na transport środków pieniężnych bez konieczności stosowania jakichkolwiek środków zabezpieczenia."

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jednocześnie opis przedmiotu zamówienia nie może być określony w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W związku z tym należy stwierdzić, że zamawiający może wprowadzać dodatkowe kryteria dla wyboru wykonawcy. Fakt, iż zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej nie wymaga ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Zamawiający może uznać, iż w konkretnych wypadkach taka ochrona jest niezbędna.

Przez specjalne uprawnienia należy rozumieć certyfikaty, o których mowa w § 12 rozporządzenia albo też koncesje i licencje, o których mowa w ustawie o ochronie osób i mienia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika