Sposób zmiany statutu Stowarzyszenia

Pytanie:

"Stowarzyszenie Talent planuje zmienić częściowo swój statut w części dotyczącej działalności gospodarczej jaką zamierza prowadzić.Czy zmiana ta wymaga w przypadku Stowarzyszenia zmian w formie aktu notarialnego? Jak dokładnie? Należy zwołać walne? Czy wystarczy jakaś prostsza forma?"

Odpowiedź prawnika: Sposób zmiany statutu Stowarzyszenia

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, zasady dokonywania zmian statutu winny być określone w statucie. Postanowienia statutu powinny przede wszystkim określić większość, jaką dokonywane są zmiany statutu. Mogą też przewidywać np. obowiązek przeprowadzenia konsultacji czy dyskusji nad proponowanymi zmianami.

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Zatem jeżeli statut nie zawiera innych postanowień w tym zakresie, konieczne będzie podjęcie uchwały przez walne zebranie.

Po dokonaniu zmiany statutu zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika