Opłata za wydanie billingu

Pytanie:

Potrzebny jest mi wykaz moich połączeń telefonicznych wychodzących z jednego dnia 2 miesiące temu. Billing nie jest już dostępny online, a operator poinformował mnie, że mogę zamówić go pocztą i kosztuje to 5 zł. Czy operator może pobierać opłatę? Czy nie ma obowiązku udostępniania wykazu połączeń za okres objęty retencją?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie związane z przekazywaniem przez operatora wykazu połączeń (tzw. bilingów) regulowane są przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (dalej p.t.). Zgodnie z art. 80 ust. 1 p.t., dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest zobowiązany dostarczyć abonentowi nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez abonenta połączeń. 

Zgodnie natomiast z ust. 6 powołanego powyżej artykułu, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza, na żądanie abonenta, szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych obejmujący: 

1) w przypadku abonenta będącego stroną umowy pisemnej z dostawcą - okresy rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy okres rozliczeniowy, w którym abonent złożył żądanie; 

2) w przypadku usługi przedpłaconej świadczonej w publicznej sieci telefonicznej, dla abonenta, który udostępnił swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a - okres nie dłuższy niż 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia przez abonenta żądania. 

Ustawodawca wskazuje przy tym w art. 80 ust. 2 p.t., że za wystawienie szczegółowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych dostawca może pobrać opłatę w wysokości określonej w cenniku.

Reasumując powyższe rozważania należy zatem stwierdzić, iż operator jest uprawniony do żądania od Pana zapłaty za wystawienie bilingu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: