Szkolenia BHP dla praktykantów

Pytanie:

"Firma przyjęła na bezpłatne praktyki absolwenckie osobę w wieku do 26lat. Praktyki dotyczą administracji biurowości.Przez kogo taka osoba powinna zostać przeszkolona w zakresie BHP ? (pracodawcę, który odbył szkolenie kierownicze?, inspektora ds. BHP? , czy inną osobę ?)."

Odpowiedź prawnika: Szkolenia BHP dla praktykantów

Ustawa o praktykach nie reguluje wyczerpująco kwestii dotyczącej szkoleń BHP. Ustawodawca jedynie w art. 6 ustawy stwierdza, iż podmiot przyjmujący na praktykę zapewnia praktykantowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki - odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

Brak uregulowania powyższej kwestii w ustawie, naszym zdaniem pozwala na sięgnięcie do przepisów o ogólnych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej rozp.) należy stwierdzić, iż szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (por. § 4 ust. 1 rozp.).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w naszej ocenie szkolenie BHP może przeprowadzić samodzielnie pracodawca.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika