e-prawnik.pl Porady prawne

Szkolenia BHP dla praktykantów

Pytanie:

Firma przyjęła na bezpłatne praktyki absolwenckie osobę w wieku do 26lat. Praktyki dotyczą administracji biurowości.Przez kogo taka osoba powinna zostać przeszkolona w zakresie BHP ? (pracodawcę, który odbył szkolenie kierownicze?, inspektora ds. BHP? , czy inną osobę ?).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkolenia BHP dla praktykantów

18.10.2011

Ustawa o praktykach nie reguluje wyczerpująco kwestii dotyczącej szkoleń BHP. Ustawodawca jedynie w art. 6 ustawy stwierdza, iż podmiot przyjmujący na praktykę zapewnia praktykantowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki - odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

Brak uregulowania powyższej kwestii w ustawie, naszym zdaniem pozwala na sięgnięcie do przepisów o ogólnych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej rozp.) należy stwierdzić, iż szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (por. § 4 ust. 1 rozp.).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w naszej ocenie szkolenie BHP może przeprowadzić samodzielnie pracodawca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ