Fundusze europejskie na informatyzację

Narzędzia informatyczne i różne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) towarzyszą nam każdego dnia. Informatyzacja dotyczy coraz liczniejszych dziedzin – biznesu, nauki, edukacji, kultury, zdrowia czy administracji. Pomimo znacznego zaawansowania tych procesów, nadal potrzebujemy wielu inwestycji w tym zakresie. Z pomocą przychodzą tu fundusze europejskie. Poznaj wskazówki na temat możliwości dofinansowania dla firm i instytucji, a także udziału w działaniach edukacyjnych.

Wsparcie ze środków unijnych na informatyzację dotyka wielu obszarów. Są to m.in. fundusze dla administracji publicznej na usprawnienie jej usług, środki na cyfryzację zasobów kultury, dofinansowania na informatyzację firm. Są to też środki na naukę sprawnego korzystania z tych technologii.

Informatyzacja w firmach

Wykorzystywanie różnorodnych technologii informatycznych oraz internetowych przez firmy staje się niezbędne w prowadzeniu działalności.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. na:

 • przygotowanie portali e-usługowych, 
 • rozwijanie handlu elektronicznego,
 • rozwiązania B2B (business to business). 

Fundusze można uzyskać w programach regionalnych w każdym z województw. Nawet jeśli zasięg projektu (np. portalu handlowego) będzie ogólnopolski, to o dofinansowanie i tak występuje się w swoim regionie. Programy regionalne różnią się między sobą. W niektórych województwach na rozwiązania informatyczne i elektroniczne można dostać dotacje, a w innych tylko pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Zróżnicowane są także:

 • warunki, 
 • terminy składania wniosków, 
 • kwoty dofinansowania. 

Z powodu wspomnianych wyżej różnic między programami, przed złożeniem wniosku najlepiej zapoznać się z warunkami konkretnego programu dla danego województwa. Szczegółowe informacje o każdym z nich można znaleźć na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”. 

Finansowanie w tym zakresie przewidują Programy Regionalne.

Kształcenie cyfrowe

Obecność licznych rozwiązań cyfrowych, często zaawansowanych, wymaga także podniesienia umiejętności zwią- zanych z korzystaniem z tych narzędzi. Wiele osób, zwłaszcza starszych, nie wykorzystuje możliwości, jakie oferują różne elektroniczne rozwiązania i aplikacje. Często nie potrafią się nimi posługiwać. Dlatego w Programie Polska Cyfrowa (www.polskacyfrowa.gov.pl) można uzyskać środki na przeprowadzenie szkoleń i innych działań edukacyjnych zwią- zanych z kompetencjami cyfrowymi. Takie wsparcie obejmować też może osoby, które potrafią już obsługiwać narzędzia informatyczne, ale potrzebują nauczyć się robić to jeszcze sprawniej. O dofinansowanie takich szkoleń mogą występować organizacje pozarządowe. W wielu przypadkach wymagana jest jednak współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi instytucjami. Projekty powinny bowiem mieć szeroki zasięg i w sposób kompleksowy rozwiązywać problem zbyt niskich umiejętności cyfrowych. Dofinansowanie można uzyskać w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl).

Musimy pamiętać również o umiejętnościach dzieci i młodzieży. Kompetencje informatyczne należą do tzw. kompetencji kluczowych, które powinny być rozwijane u uczniów. W związku z tym szkoły i ich organy prowadzące mogą uzyskać środki unijne na ten cel.

Wspierane są na przykład:

 • projekty edukacyjne i dodatkowe zajęcia dla uczniów,
 • poprawa umiejętności nauczycieli w zakresie uczenia i wykorzystania technologii informatycznych w codziennej pracy, 
 • doposażenie pracowni informatycznych w niezbędny sprzęt. 

Finansowanie w tym zakresie przewiduje: Program Polska Cyfrowa, Działanie 3.1, 3.2 i Programy Regionalne.

Informatyczni pionierzy

Program Polska Cyfrowa wspiera tak- że młodych programistów w projekcie „E-pionier”. Projekt koordynuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Wybierano na pośredników (akceleratory),do których zgłaszane będą problemy społeczne i gospodarcze. Następnie akceleratory wyszukują programistów, którzy mogą coś na te problemy poradzić.

Młodzi informatycy, którzy zgłoszą się do akceleratora, mogą wymyślić rozwiązanie informatyczne, a za unijne środki stworzyć, przetestować i przygotować je do działania. Szczegóły na ten temat znajdują się na stronie internetowej: www.ncbir.gov.pl.

Finansowanie w tym zakresie pochodzi z: Programu Polska Cyfrowa, Działanie 3.3.

Elektroniczne usługi urzędów

Administracja publiczna w najbliższych latach będzie wykorzystywać środki europejskie m.in. na poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą eletroniczną. Projekty mogą dotyczyć przygotowania usług, które będą dostępne dla użytkowników z każdego miejsca z wykorzystaniem internetu lub rozwiązań usprawniających funkcjonowanie urzędów. Dzięki takiemu wsparciu rozwijają się tzw. e-usługi publiczne i zwiększa się liczba spraw urzędowych, które możemy załatwić bez wychodzenia z domu. Powstają też platformy i aplikacje, które umożliwiają pozyskanie różnych informacji publicznych i dostęp do rejestrów publicznych za pośrednictwem internetu. Wspierane będą także projekty samorządów oraz innych instytucji w zakresie e-zdrowia, e-kultury i e-edukacji. Pierwsze z nich mogą dotyczyć świadczenia usług zdrowotnych on-line, takich jak:

 • rejestracja wizyt, 
 • elektroniczne skierowanie, 
 • elektroniczna recepta, 
 • elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej. 

Projekty e-kulturalne to z kolei przedsięwzięcia o charakterze zintegrowanym i zasięgu regionalnym, które w sposób jak najbardziej kompleksowy mają przedstawiać społeczeństwu wydarzenia lub zasoby kulturalne w interaktywnej formie. E-edukacja ma się natomiast wiązać np. z podnoszeniem dostępności, jakości i efektywności kształcenia poprzez wprowadzanie rekrutacji przez Internet czy e-learningu.

Finansowanie w tym zakresie pochodzi z: Programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.1, 2.2 oraz Programów Regionalnych.

Cyfrowe zasoby

Instytucje publiczne, jednostki naukowe i instytucje kultury mogą liczyć na dofinansowania związane z cyfryzacją zasobów, którymi dysponują. W tym celu różne rejestry, dane, zasoby nauki, dzieła są przenoszone na nośniki elektroniczne oraz udostępniane przez internet. Dzięki temu o wiele więcej osób będzie miało dostęp do materiałów w wersji elektronicznej, niż do ich oryginałów. Wszystkie materiały zostaną również na stałe utrwalone i cyfrowo zrekonstruowane. Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie zasobów w sposób otwarty, czyli nieodpłatnie i przy zapewnieniu jak najszerszych możliwości ich ponownego wykorzystania do dowolnych celów. Dlatego zasoby objęte projektami powinny mieć uregulowane wszystkie kwestie związane z prawami autorskimi oraz ochroną danych osobowych. Dofinansowanie na takie przedsięwzięcia jest przewidziane w szczególności w Programie Polska Cyfrowa. Fundusze mogą być przeznaczone na cyfrowe udostępnienie zasobów administracyjnych, nauki, kultury albo materiałów archiwalnych.

Sfinansować można m.in:

 • zakup oprogramowania i sprzętu, 
 • digitalizację i uporządkowanie danych, 
 • promocję, 
 • szkolenia dla osób wdrażających projekt,
 • szkolenia dla osób korzystających z jego efektów. 

Dofinansowanie można uzyskać w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www. cppc.gov.pl). Finansowanie w tym zakresie gwarantuje Program Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.

Gdzie szukać informacji?

W zależności od tego, w jakiej branży działa dany podmiot albo jaki sektor reprezentuje, jego pomysły na projekt mogą być dofinansowane z różnych programów. Może więc skorzystać z kontaktu z Punktami Informacyjnymi. Ich pracownicy pomagają w wyszukaniu niezbędnych informacji i sprawnie poprowadzą przez proces poszukiwania finansowania projektu.

 

Na podst. www.funduszeeuropejskie.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika