Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy. Jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą wystartować. Są one dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Poza wsparciem finansowym, można skorzystać także ze szkoleń, porad przy prowadzeniu firmy, a czasem również z miejsca do pracy i potrzebnego wyposażenia.

Ze środków na założenie firmy można skorzystać przede wszystkim biorąc udział w projektach skierowanych do osób przedsiębiorczych. Instytucje doświadczone w udzielaniu pomocy w starcie działalności gospodarczej dostają fundusze na organizację takiego projektu. Trzeba poszukać takiej instytucji i zgłosić do niej swój pomysł na firmę.

Firma dla młodych

Jeśli zainteresowany nie ukończył jeszcze 30 lat, nie uczy się i nie pracuje, to może starać się o dotację na własny biznes.

Nie każda osoba może uzyskać taką dotację. Kiedy zgłosi się do projektu, w pierwszej kolejności potrzebna będzie analiza jego sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany plan działania, który będzie zawierał kolejne kroki mające na celu poprawę jego sytuacji. Z pakietu dostępnych działań zostaną wybrane dla niego te, które okażą się najskuteczniejsze. Będzie mógł skorzystać z doradztwa zawodowego, pomocy w znalezieniu pracy, szkoleń i studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych.

Jednym z elementów pakietu działań są też środki na otwarcie swojej firmy. Może wtedy dostać dotację na start swojego biznesu (ponad 20 tys. zł), szkolenia, doradztwo i porady na pierwszym etapie działania firmy.

Gdzie należy szukać projektów? Warto skontaktować się ze swoim powiatowym urzędem pracy lub odwiedzić stronę internetową wojewódzkiego urzędu pracy. Dlaczego tam? Bo to on wybiera instytucje, które mogą przyznać dotacje na start firmy.

Finansowanie w tym zakresie przewiduje Program Wiedza Edukacja Rozwój, 1.1, 1.2, 1.3.

Firma nie tylko dla młodych

Jeżeli zainteresowany ukończył już 30 lat, to wcale nie oznacza to, że ma mniejsze szanse uzyskania dofinansowania na założenie firmy. Zmienia się tylko jego źródło. W takiej sytuacji może szukać wsparcia w programie regionalnym, który jest realizowany w danym województwie.

Każdy program regionalny jest inny. Podstawowe zasady są jednak podobne. Jeśli ma się więcej niż 30 lat i nie pracuje, można starać się o dotację na założenie firmy. Najczęściej trzeba dodatkowo wykazać, że sytuacja zawodowa nie jest łatwa. Taka sytuacja może dotyczyć: kobiet, osób mających więcej niż 45 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób mających niskie wykształcenie, osób niepracujących już od dłuższego czasu.

Jeżeli zainteresowany pracuje bądź jeśli nie należy do żadnej z wymienionych grup, najpewniej będzie mógł uzyskać tylko pożyczkę na założenie firmy.

Jaką pomoc można uzyskać w programach regionalnych? Mogą to być: szkolenia, doradztwo, dotacja, pożyczka na założenie firmy, pomoc finansowa na początku jej działania.

Podstawowa dotacja najczęściej wynosi ponad 20 tys. zł. Kwoty pożyczek często są wyższe.

W niektórych projektach będzie potrzebna analiza sytuacji i predyspozycji danej osoby, żeby uzyskać pewność, że założenie firmy to dobre rozwiązanie dla niej.

Gdzie można szukać dodatkowych informacji? Należy zajrzeć na portal swojego programu regionalnego. Adres można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”. Można też skontaktować się ze swoim wojewódzkim urzędem pracy (najczęściej to on odpowiada za wybór instytucji, które udzielają dotacji lub pożyczek).

Finansowanie w tym zakresie pochodzi z Programów Regionalnych.

Firma innowacyjna

Niektóre z niestandardowych pomysłów na swoją firmę, przy odpowiednim wsparciu, można przekuć w dochodowy biznes. Tu z pomocą przychodzą 2 programy unijne:

  • Inteligentny Rozwój i 
  • Polska Wschodnia. 

W pierwszym z nich są takie instrumenty jak: Starter oraz BizNest - oba adresowane do młodych firm typu start-up. Bezpośrednią pomoc można uzyskać od wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy zalążkowych, funduszy venture capital czy sieci aniołów biznesu (tj. inwestorów wspierających pomysły potencjalnych przedsiębiorców lub firm). Jeśli zainteresowany ma innowacyjny pomysł na firmę, to może zgłosić się do któregoś z nich.

Wybierają one pomysły, które przejdą tzw. preinkubację. Polega ona na badaniach i analizach, które pozwolą ustalić, czy planowane rozwiązanie ma potencjał i może przynieść zysk. Jeżeli przeprowadzone analizy będą rokujące, inwestor pomoże zainteresowanemu założyć i rozwinąć firmę. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.poir.parp.gov.pl.

Program Polska Wschodnia oferuje młodym ludziom wsparcie w tworzeniu i rozwoju start-upów. Pomoc można uzyskać w ośrodkach innowacji z Polski Wschodniej, realizujących specjalny projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Z ich oferty może skorzystać osoba, która:

  • ma mniej niż 35 lat, 
  • ma innowacyjny pomysł na biznes, 
  • chce otworzyć firmę we wschodniej Polsce. 

Program obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Korzystający będzie miał zapewniony dostęp do: infrastruktury, mentoringu, coachingu oraz innych usług niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu.

Następnie, kiedy firma będzie już gotowa do wejścia na rynek, będzie mógł uzyskać dofinansowanie na rozwój swojej działalności.

Szczegóły można znaleźć na stronach: www.platformystartowe.gov. pl, www.popw.parp.gov.pl.

Finansowanie w tym zakresie następuje w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 3.1.1 i 3.1.2, i Programu Polska Wschodnia, 1.1.

Start-up

Jeżeli zainteresowany nie może albo nie chce czekać na uzyskanie dofinansowania na założenie firmy, np. gdy ma już na oku jakiś kontrakt i zależy mu na czasie, to o fundusze na założenie firmy, o których była mowa wyżej, może się starać jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej.

Jeśli już zarejestruje firmę, to nawet kiedy będzie ona jeszcze bardzo młoda, będzie mógł się starać o środki dla start-upów. Takim mianem określamy nowo powstałe albo krótko działające innowacyjne firmy. Fundusze dla nich są dostępne w formie preferencyjnych pożyczek. Korzystający będzie więc musiał je zwrócić, ale dostanie je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. O te środki można się starać w funduszach pożyczkowych w swoim województwie.

Finansowanie w tym zakresie następuje w ramach Programówy Regionalnych.

Firma na obszarach wiejskich

Jeżeli zainteresowany mieszka na wsi i tu chce założyć swoją firmę, to może skorzystać z tych funduszy, które przedstawiono wcześniej.

Ponadto są jednak specjalne środki dla niego. Można znaleźć je w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli zainteresowany jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, to może skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności, a wniosek o jej uzyskanie składa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Jeżeli zaś mieszka na wsi, ale nie zajmuje się rolnictwem, są dla niego inne źródła finansowania otwarcia firmy.

Kto może pomóc? Lokalne Grupy Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. O LGD w danej okolicy można zapytać w swoim urzędzie gminy albo wyszukać je na stronie www.ksow.pl w zakładce „Baza LGD”.

Finansowanie w tym zakresie przewiduje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER).

Co dalej?

Kiedy już zainteresowany otrzyma dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, powinien pamiętać, że zawsze może sięgać po kolejne dotacje na rozwój swojej firmy. Warto zapoznaj się z informacjami na ten temat na Portalu Funduszy Europejskich lub skontaktować się z Punktami Informacyjnymi.

  

Na podst. www.funduszeeuropejskie.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika