e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

Pytanie:

Na terenie zakładu pracy ma siedzibę międzyzakładowy związek zawodowy. Osobowość prawną posiada związek, którego ogniwami są organizacje wydziałowe tego pracodawcy, na terenie działania którego związek ma siedzibę. Ogniwa związku nie posiadają osobowości prawnej. Do związku przychodzi korespondencja, adresowana na siedzibę związku. Przewodniczący związku odbiera tą korespondencję z biura nadawczo-odbiorczego pracodawcy i w zależności od wskazania adresata docelowego ( np. jest adresowana do związku międzyzakładowego, ale dla zarządu określonego wydziału) po zadekretowaniu przekazuje na wydział. Czy pracodawca ma prawo ingerować w struktury związku i wydać polecenie wydawania korespondencji adresatowi docelowemu- ogniwu związku, z pominięciem jej adresata, tj. związku międzyzakładowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

5.4.2011

Zgodnie z art. 1 ustawy o związkach zawodowych, związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. W swojej działalności statutowej, związek zawodowy jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż pracodawcy nie przysługują kompetencję nadzorcze nad związkiem, w szczególności poprzez władcze ingerowanie w jego strukturę, działalność etc. Pracodawca nie może zatem wydać polecenia wydawania korespondencji adresatowi docelowemu, z pominięciem jej rzeczywistego adresata, którym jest związek międzyzakładowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ