Brak osób reprezentujących w treści umowy

Pytanie:

"Spółka zawarła umowę ze swoim klientem. Dokument był sporządzony elektronicznie, wydrukowany, podpisany przez osoby reprezentujące Spółkę, a następnie odesłany pocztą do klienta w celu jego podpisania przez osoby reprezentujące klienta. Z uwagi na nieznajomość danych osób, które miały reprezentować klienta, miejsca przeznaczone na to pozostały puste (na początku umowy w opisie firmy klienta: \"firma ... reprezentowana przez: \"). Klient odesłał podpisany dokument (jeden podpis jest z pieczątką, a drugi bez), niemniej jednak nie uzupełnił pustych miejsc w nagłówku umowy - nie dopisał danych osób reprezentujących. Proszę o informację czy tak podpisany dokument jest ważny i ma moc prawną?"

Odpowiedź prawnika: Brak osób reprezentujących w treści umowy

Należy uznać, iż taka umowa jest co do zasady ważna i wiążąca, o ile zawiera oświadczenie woli osoby składającej podpis. Niewpisanie danych na formularzu umowy, a mimo to podpisanej, wydaje się stanowić wystarczające uzewnętrznienie woli zawarcia umowy. Należy wszakże zauważyć, iż mogą się pojawić w praktyce problemy. Wskazać bowiem należy, iż nie zawsze podpis (z powodu swej nieczytelności, skrótowości etc.) pozwala na identyfikację danej osoby. Może jednocześnie powstać, w przypadku zawierania umów ze spółkami, problem czy osoba, która złożyła podpis, a której danych nie ma na umowie, była uprawniona do reprezentowania spółki. Jeśli nie była uprawniona, to umowa może być wadliwa. Należy zatem sprawdzić czy osoby podpisane pod umową były uprawnione do reprezentacji Państwa klienta w dniu podpisania umowy. Brak wskazania tych osób w treści umowy nie ma znaczenia dla oceny skuteczności zawarcia umowy.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika