Prawa i obowiązki małżonków

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Strona 1 z 3

Co to jest powinowactwo?

Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego z nich.

Powinowactwo jest określone taką samą linią i takim samym stopniem jak stosunki pomiędzy drugim małżonkiem a jego krewnymi. W zakresie linii wyróżniamy:

 • Powinowactwo w linii prostej – dotyczy tych krewnych, którzy albo pochodzą od drugiego małżonka, albo od których ten małżonek pochodzi. Zatem odnosić się ono będzie jedynie do wstępnych i zstępnych drugiego małżonka, czyli: do jego rodziców, dziadków, dzieci niepochodzącymi z tego małżeństwa. Małżonek zatem będzie w stosunku do swojego pasierba czy teściowej powinowatym w linii prostej.
 • Powinowactwo w linii bocznej – dotyczy tych krewnych, którzy mają wspólnego przodka i nie pochodzą bezpośrednio od siebie, a zatem: rodzeństwo (wspólny rodzic), kuzynostwo (wspólny dziadek), wujostwo (dziadek małżonka a ojciec wujka). Małżonek będzie w stosunku do brata drugiego z małżonków powinowatym w linii bocznej.

Ażeby jednak skonkretyzować stopień bliskości wprowadzone są stopnie powinowactwa. Za pomocą tej kategorii określa się ile urodzeń dzieli krewnych od jednego z małżonków mając na uwadze osobę, od której pochodzą. I tak:

 • Przy powinowactwie w linii prostej liczy się ile urodzeń dzieli małżonka od krewnego, w stosunku do którego chcemy określić stopień. Jeżeli chodzi o dziadków małżonka będziemy mieli powinowactwo w linii prostej stopnia drugiego (pierwsze urodzenie – rodzice, drugie dopiero małżonek), w stosunku do teściowej mamy powinowactwo stopnia pierwszego w prostej linii ( tylko urodzenie małżonka), tak samo będzie w stosunku do pasierba, gdyż istniejące między nimi pokrewieństwo opiera się tylko na jednym urodzeniu.
 • Przy powinowactwie w linii bocznej liczy się ile urodzeń jest potrzebnych, aby połączyć jednego z małżonków z jego krewnym w ramach tej linii.  

  Najbliższym stopniem przy powinowactwie w linii bocznej będzie stopień drugi, który odnosi się do rodzeństwa małżonka (liczymy do wspólnego przodka – rodzica - jedno urodzenie małżonka i drugie jego siostry czy brata). Kuzyn małżonka będzie dopiero powinowatym w stopniu czwartym ( 1 urodzenie- małżonek, 2 – rodzic, 3 – ciocia, 4 – jej syn a nasz kuzyn, wspólnym przodkiem jest dziadek). Za powinowatych należy uważać również tych krewnych współmałżonka, których w rzeczywistości nie łączą z małżonkiem więzy krwi, a mianowicie krewnych, którzy zostali przysposobieni całkowicie lub całkowicie nieodwołalnie i tą drogą weszli do rodziny, np. powinowatym w drugim stopniu linii bocznej będzie adoptowany brat drugiego małżonka.

Stosunek powinowactwa nie zachodzi pomiędzy:

 • małżonkiem a osobą pozostającą w związku małżeńskim z krewnym współmałżonka, np. z żoną brata współmałżonka,
 • jednym z małżonków a powinowatym drugiego małżonka, np. z matką byłej żony drugiego małżonka,
 • powinowatymi jednego z małżonków a powinowatymi drugiego z nich, np. pomiędzy matką byłej żony i matką byłego męża, jeżeli oboje małżonkowie są rozwiedzeni,
 • krewnymi małżonków, np. między ojcem męża a ojcem żony czy bratem żony a siostrą męża.

Kiedy powstaje powinowactwo oraz w jakich okolicznościach może ustać?

Powinowactwo powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Nie powstanie ono jednak w sytuacji, gdy zawarte małżeństwo należy traktować jako małżeństwo nieistniejące. Ma to miejsce w przypadku, jeżeli małżeństwo zostanie zawarte przy braku spełnienia absolutnie koniecznych warunków, do tego, aby można było uznać, że zostało ważnie zawarte, np. oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński nupturienci złożą niejednocześnie – najpierw kobieta, a dwa dni później dopiero mężczyzna albo oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostanie złożone przed osobą do tego nie powołaną, np. przed pracownikiem urzędu stanu cywilnego niemającym prawa odbierać takich oświadczeń. Takie małżeństwo uważane jest przez prawo jako w ogóle nie zawarte.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.11.2011

  Unieważnienie małżeństwa z powodu pokrewieństwa lub powinowactwa

  Zasadą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zakaz zawierania małżeństwa przez krewnych w linii prostej, rodzeństwo oraz powinowatych w linii prostej. Co jest pokrewieństwem w rozumieniu prawa? (...)

 • 31.1.2018

  Zakaz unieważnienia małżeństwa

  Przypadki, w których unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne wskazane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten formułuje także zasadę, iż nie można unieważnić małżeństwa (...)

 • 17.7.2017

  Rodzina w prawie cywilnym

  Prawo rodzinne to dział prawa, zajmujący się stosunkami prawnymi (wewnątrz rodziny i z osobami trzecimi, majątkowymi i niemajątkowymi), jakie rodzi istnienie i funkcjonowanie rodziny. Czym zatem (...)

 • 13.9.2017

  Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

  W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia (...)

 • 25.8.2010

  Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający, mają prawo do dokonywania swobodnych rozrządzeń w drodze testamentu. Natomiast przepisy różnicują sytuację dziedziczenia ustawowego miedzy przysposobionym (...)