Pozbawienie pracownika premii regulaminowej

Pytanie:

"Dnia 8 listopada 2004 roku otrzymałam wynagrodzenie za miesiąc październik i stwierdziłam, że nie zgadza się kwota. Kiedy zwróciłam się z pytaniem o uzasadnienie takiej decyzji, otrzymałam odpowiedź, że pozbawiono mnie premii regulaminowej w wysokości 100%. Nie podpisywałam wcześniej żadnego wniosku, ani nie zostałam o tym powiadomiona. Dopiero po moim pytaniu przyszedł fax z zaakceptowanym wnioskiem o pozbawieniu premii. Czy o tym fakcie powinnam zostać zawiadomiona przed potrąceniem czegokolwiek z mojego wynagrodzenia i jaką mam możliwość odwołania się od tej decyzji?"

Odpowiedź prawnika: Pozbawienie pracownika premii regulaminowej

 Niniejsza informacja prawna zakłada, że wymieniona w stanie faktycznym premia jest  premią, określoną w regulaminie wynagradzania, obowiązującym u danego pracodawcy.  

Określenie charakteru przyznawanej pracownikowi premii na decydujące znaczenie dla ustalenie przysługujących pracownikowi praw.

Jeżeli premia regulaminowa ma charakter "stały" (czyli jej przyznanie nie jest uzależnione od osiągnięcia przez pracownika jakiś dodatkowych efektów), to jej całkowitego pozbawienie wymaga zmiany regulaminu wynagradzania a zatem także złożenia pracownikowi tzw. wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenia warunków pracy i płacy). Jeżeli pracodawca nie złożył takiego oświadczenia, to należy przyjąć, że pracownikowi nie zostało prawidłowo wypłacone wynagrodzenie, za miesiąc w którym powyższa premia mu przysługiwała. W takim przypadku pracownik może w ciągu 3 lat wnieść do sądu pracy pozew o zapłatę. 

Natomiast jeżeli premia regulaminowa ma charakter "uznaniowy" (czyli jej przyznanie zależy od spełnienia przez pracownika jakiś dodatkowych regulaminem określonych kryteriów), to pracodawca, uważając że pracownik tych że warunków nie spełnił, pomija wysokość premii  w wynagrodzeniu pracownika i nie jest obowiązany do wcześniejszego powiadomienia go o tym fakcie. Jednakże kiedy pracownik z takim stanowiskiem pracodawcy się nie zgadza, może również dochodzić swoich praw przed sądem pracy.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Teresa 2020-04-02 18:39:44

  Jestem pracownikiem samorządowym, pracuję w szkole na etacie sprzątaczki. W styczniu do szkoły wpłynęło pismo, że sprzątaczki otrzymują podwyżkę od Państwa w kwocie 240zł. W miesiącu styczniu dostałyśmy wypłatę uwzględniającą podwyżkę tj.1740zł podstawa+348zł wysługi+ 348zł premii, co dało kwotę brutto 2436zł.Od miesiąca lutego, już nie mamy takiej pensji brutto, bo dyrektor zmniejszył premią z 20% na 5% i otrzymujemy teraz 2175zł brutto. Moje pytanie, czy to jest zgodne z prawem wynagradzania?, czy można premią zabrać podwyżkę? bo zamiast 240zł, dostajemy tylko 75zł.

 • patrycja 2019-12-13 19:36:50

  Jestem zatrudniona na podstawie umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu. W składniki wynagrodzenia w umowie wchodzi wynagrodzenie zasadnicze i 10% premia. Natomiast w aneksie dotyczącym podwyżki zostało zawarte jedynie wynagrodzenie zasadnicze bez premii. Czy jest to zgodne z prawem? Czy pracodawca bez poinformowania może pozbawić mnie premii?

 • A 2018-04-06 01:07:35

  Witam czy w przypadku, gdy przełożony nie zastosował zasad bezpieczeństwa w firmie produkcyjnej, pracodawca ma prawo nie wypłacić premii regulaminowej całemu zespołowi, który podlega pod danego przełożonego?

 • organizator 2013-01-27 12:05:19

  Czy pracują na umowę o prace w okresie od 01.01do 30.06 nalezy mi się premia roczna,którą otrzymali wszyscy pracownicy na koniec roku?Chciałam zaznaczyc że pracowałam w budżetówce i że nie chodzi tu o trzynastą pensję.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika