Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

Pytanie:

"Zadawałem już to pytanie ale ciągle mam problem. Dotyczy to artykułu 81 kp. Jeśli pracownik ma ustalone w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 1700 zł brutto to rozumiem, że gdy wystąpi tzw. przestój zakładu nie z winy pracownika to otrzyma on wynagrodzenie nie zmienione wynoszące 1700 zł brutto. Czy dodatki funkcyjne są stałym składnikiem czy one mogą ulec obniżeniu do 60 % wynagrodzenia? To jakby było związane z pierwszą częścią par. 1 art. 81. W jakich przypadkach składnik wynagrodzenia może nie zostać wyodrębnimy gdyż jak mi się wydaje w umowie muszę wskazać jego wysokość? "

Odpowiedź prawnika: Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

Jeśli chodzi o pojęcie „wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszergowania", którym posługuje się art. 81 par. 1 kodeksu pracy, to przyjmuje się co do zasady, iż wynagrodzenie takie obejmuje jedynie wynagrodzenie zasadnicze pracownika, bez innych składników wynagrodzenia.

Pewien wyjątek występuje jednak w przypadku tzw. dodatków funkcyjnych. Otóż z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż: „Przez stawkę osobistego zaszeregowania w rozumieniu art. 81 § 1 k.p. należy rozumieć wynagrodzenie zasadnicze, jak również dodatek funkcyjny.

"  (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 1985 r., I PRN 28/85 (OSNCP 1986, nr 1 - 2, poz. 19), oraz „Wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, o którym mowa w art. 81 § 3, art. 134 § 1 i art. 144 § 2 k.p. obejmuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego, również dodatek funkcyjny. Z mocy ustawy lub jej upoważnienia dopuszczalne jest przyjęcie innej podstawy obliczania wynagrodzenia określonego w wymienionych przepisach." (Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1986 r., III PZP 42/86, OSNCP 1997, nr 8, poz. 106; OSPiKA 1988, nr 7 - 8, poz. 185).

 

Z tych orzeczenie wynika, iż w powyższej sytuacji pracownik zarabiający 1700 zł. wynagrodzenia zasadniczego w okresie przestoju powinien otrzymać nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również dodatek funkcyjny w pełnej wysokości.

Zgodnie z treścią art. art. 29 § 1 pkt 3 kodeksu pracy umowa o pracę musi określać wysokość wynagrodzenia wraz z wskazaniem jego składników.

Fragment art. 81 par. 1 kp, który stanowi, iż: „a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania"  odnosi się do sytuacji, gdy wynagrodzenie nie zostało ustalone za pomocą stawki godzinnej bądź miesięcznej (jak to bywa z reguły), ale przy pomocy jakiejś innej metody np.: akordowej. W takim wypadku stosuje się przepis, który stanowi, iż takiemu pracownikowi przysługuje 60 % wynagrodzenia ustalanego w inny sposób niż przy pomocy stawki godzinowej lub miesięcznej.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika