Wynagrodzenie po powrocie z urlopu wychowawczego nieobjęte podwyżką

Pytanie:

"Byłam na kilkumiesięcznym urlopie wychowawczym. W jego trakcie w zakładzie pracy była podwyżka wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Po powrocie otrzymałam pensja na starej podstawie. Czy należy mi się wynagrodzenie zmodyfikowane o podwyżkę?"

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie po powrocie z urlopu wychowawczego nieobjęte podwyżką

Ochronę pozycji zawodowej pracownika powracającego do pracy po urlopie wychowawczym gwarantuje Kodeks pracy, który stanowi, że:


Art. 186[4]. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.


Ewentualne wątpliwości interpretacyjne co do fragmentu regulacji dotyczącego wysokości wynagrodzenia rozwiał Sąd Najwyższy w wyroku z 29 stycznia 2008 r. (II PK 143/07), orzekając, że:
Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia pracownika powracającego do pracy po urlopie wychowawczym nie jest wynagrodzenie pobierane przez niego przed urlopem, lecz wynagrodzenie przysługujące w dniu podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował przed urlopem (§ 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych - Dz. U. 1996 r. Nr 60 poz. 277 ze zm., w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2004 r. i art. 186[4] kp w aktualnym stanie prawnym).

Skorzystanie przez rodzica z gwarantowanej przez prawo możliwości podjęcia opieki nad dzieckiem nie może wpływać negatywnie na jego sytuację jako pracownika, w tym również na wysokość należnego mu wynagrodzenia. Punktem odniesienia jest wysokość wynagrodzenia pracownika zajmującego równorzędne stanowisko, co pracownik podejmujący pracę po urlopie wychowawczym - w dniu powrotu tego ostatniego do pracy. Zatem, w danej sytuacji, jeśli współpracownicy zajmujący równorzędne stanowiska otrzymali podwyżkę (z opisu sytuacji wynika, że tak), powracającemu/ej z urlopu również się ona należy, o ile spełnia się dodatkowe warunki konieczne do jej otrzymania (jeśli zostały określone).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika