Dwie spółki o tej samej nazwie

Pytanie:

"Chciałem zawiązać sp. z o.o. nową, o takiej samej nazwie jak już istniejąca na rynku. Czy jest to możliwe? Oczywiście spółka nowa różni się udziałowcami, kapitałem i zarządem, choć siedziba miasta jest ta sama? Czy spółka zostanie zarejestrowana w KRS?"

Odpowiedź prawnika: Dwie spółki o tej samej nazwie

Spółka, której firma będzie brzmiała identycznie jak firma spółki istniejącej już na rynku nie zostanie zarejestrowana przez sąd rejestrowy. Nie mogą bowiem na rynku istnieć dwa przedsiębiorstwa, mające takie same firmy.

Istnienie takiej spółki stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tekst pierwotny: Dz. U. 1993 r. Nr 47 poz. 211), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503). Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa.

Poprzez oznaczenie przedsiębiorstwa należy rozumieć firmę przedsiębiorcy (por. art. 432 § 1 kc). Natomiast art. 433 § 2 kc stanowi, iż firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Zarejestrowanie spółki pod firmą, która już istnieje na rynku niewątpliwie stanowiłoby naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 433 § 2 kc a także stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji.

Fakt, iż skład organów obu spółek byłby odmienny nie ma znaczenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika