Prawo spółek: Krajowy Rejestr Sądowy - Porady prawne

Zmiana władz stowarzyszenia - formularz KRS

Który załącznik do formularza KRS-Z20 powinienem wypełnić KRS-WK czy KRS-ZK? Kiedyś były już robione zmiany w zarządzie stowarzyszenia i faktycznie wypełniany był KRS-ZK. Teraz została (...)

Kto podejmuje decyzje dot. zmiany adresu spółki z o.o.?

Spółka z o.o. będzie zmieniać adres (nie siedzibę - ta pozostaje w tym samym mieście). Kto i w jakiej formie powinien podjąć decyzję o zmianie adresu spółki oraz jakie dokumenty należy złożyć (...)

Status fundatora fundacji

Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy możliwe jest scedowanie praw (...)

Termin rejestracji

Czy jest jakiś termin na zarejestrowanie spółki komandytowej w KRS?

Naruszenie obowiązku składania sprawozdań finansowych przez stowarzyszenie

Czy członkowie zarządu stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego?

zgłoszenie do KRS

Ponad dwa lata temu dokonano transakcji sprzedaży udziałów w spółce z o.o. , umowa kupna sprzedaży została dokonana w prawidłowej formie tj. podpisy stron zostały poświadczone przez notariusza. Rzeczonej (...)

Wniosek o zmianę wpisu do Krajowego rejestru sądowego w przypadku zmiany składu wspólników spółki w związku z wypowiedzeniem udziału w spółce

W jakim terminie i jakie dokumenty powinny być złożone do KRS w celu ujawnienia zmiany składu wspólników po wypowiedzeniu udziału w spółce przez jednego ze wspólników?

Likwidacja spółki - wpis do rejestru

Czy fakt likwidacji spółki musi być wpisany do rejestru?

Sprawdzenie umocowania osoby do podpisania umowy

Zawarłem ze spółką umowę sprzedaży. Nie jestem pewien czy osoba podpisująca umowę była do tego umocowana. Czy mogę to w jakiś sposób sprawdzić?

Brak złożenia dokumentów do KRS a grzywna w celu przymuszenia

Co się stanie, jeśli po wyborze organów osoby prawnej nie złożymy wszystkich wymaganych dokumentów do KRS? Czy spotka nas za to jakaś sankcja?

Niezgodny z rzeczywistością wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym a odpowiedzialność za nieprawdziwe dane

Prezes zarządu spółdzielni złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Jednakże mimo to został wpisany do KRS jako Prezes ( sąd nie otrzymał dokumentu rezygnacji ). W jaki sposób można (...)

Odpłatność za korzystanie z biura informacji gospodarczej

Czy odpłatność za korzystanie informacji z biura informacji gospodarczej jest zgodna z prawem?

Dodatkowe biuro firmy a wpis do KRS

Firma wynajęła lokal na dodatkowe biuro (nie oddział) w innej miejscowości niż siedziba główna (siedziba główna bez zmian). Czy należy ten nowy, dodatkowy adres zamieścić w KRS? Firma prowadzi (...)

Czas oczekiwania na zarejestrowanie spółki

Czy jest jakiś termin na rejestrację spółki komandytowej przez sąd od momentu złożenia kompletnego wniosku o taką rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Rejestracja spółki jawnej i koszty rejestracji

Co jest potrzebne do zarejestrowania spółki jawnej i ile to kosztuje?

Składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną

Prezes Zarządu jednoosobowego składu zarządu spółki z o.o. zarejestrowanej w KRS w Polsce jest obywatelem Irlandii Płn., nie zna języka polskiego i bardzo rzadko przebywa w Polsce. Ustanowiony jest (...)

Zmiana w KRS w spółce jawnej

W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Jedna ze wspólniczek wyszła za mąż i jest w tej chwili dwojga nazwisk. Ma zmieniony również dowód osobisty i inny adres zamieszkania. Z tego co wiemy (...)

Dwie spółki o tej samej nazwie

Chciałem zawiązać sp. z o.o. nową, o takiej samej nazwie jak już istniejąca na rynku. Czy jest to możliwe? Oczywiście spółka nowa różni się udziałowcami, kapitałem i zarządem, choć siedziba (...)

Oznaczenie sądu rejestrowego

Spółka przeniosła się z jednego miasta wojewódzkiego do drugiego, w związku z czym zmienił się właściwy dla niej sąd rejestrowy. Czy podając dane spółki (np. na zawieranych umowach), należy (...)

Zmuszenie nowego zarządu do wpisu w KRS

Sprzedałam udziały spółki z o.o. jednoosobowej ponad rok temu. Zostałam odwołana z funkcji prezesa. Przed sprzedażą udziałów złożyłam wniosek do KRS-u i dokonałam opłaty w związku z przeprowadzaną (...)

Reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji

Została powołana spółka z o.o. w organizacji aktem założycielskim (jest jeden wspólnik). W jaki sposób spółka z o.o. w organizacji (czy też jej jedyny wspólnik) może upoważnić osobę fizyczną (...)

Zgłoszenie nabycia udziałów do KRS

500 udziałów w spółce z o. o. o łącznej wysokości 50.000 zł (dane z KRS) będzie sprzedane za kwotę 50.750 zł. Czy do KRS należy zgłosić nową, wyższą wartość udziałów - 50.750 zł czy (...)

Wpis w KRS a nowy zarząd

Zgodnie z Art. 231 ksh lada dzień zwołane zostanie zgromadzenie wspólników, podczas którego zmianie ulegnie skład osobowy zarządu, gdyż kadencja obecnego zarządu i tak wygasa. Pojawia się problem (...)

Zmiana zarządu spółki z o.o.

W październiku 2004 roku zawiązana została spółka z o.o., w umowie której i sporządzonej w akcie notarialnym istnieje zapis, iż ";stawiający (czyt. wspólnicy) poza umową spółki w skład pierwszego (...)

Zgłoszenie zmiany umowy spółki

W spółce z o. o. rozszerzone będą rodzaje działalności. Zmianie ulegnie umowa spółki. Czy taką zmianę trzeba zgłosić do krajowego rejestru sądowego? Na jakim formularzu?

Uwiarygodnienie rezygnacji z funkcji prezesa

W kwietniu 2006 r. sprzedałam firmę oraz zostałam odwołana z funkcji prezesa zarządu. Nowy właściciel i prezes nie zgłosił zmian do KRS. Od ponad 2 lat próbuje udowodnić sądowi, że nie jestem (...)

Brak siedziby a zapis w KRS

W dniu 31 października 2007 roku przekazałam dla Miasta, właściciela nieruchomości, budynki stanowiące dotychczas siedzibę likwidowanego przeze mnie przedsiębiorstwa państwowego. Prace likwidacyjne (...)

Uprawniony do zmiany siedziby w spółce z o.o.

W akcie założycielskim spółki podano błędną siedzibę. Spółka nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. Sąd odrzucił rejestrację spółki w KRS z powodu niezgodności siedziby w akcie notarialnym (...)

Ponowne złożenie wniosku do KRS

W akcie założycielskim spółki podano błędną siedzibę. Do KRS złożono dokumenty rejestracyjne z inną siedzibą (właściwą) niż podana w akcie notarialnym. Sąd zwrócił wniosek o rejestrację (...)

Obowiązkowe przekształcenie S.C. w jawną

Jesteśmy spółką cywilną. Po przekroczeniu przez 2 lata obrotów (rok 2007 i 2008) mamy obowiązek do 31 marca 2009 podjąć uchwałę i przekształcić się w spółkę jawną. W styczniu br. zmienił (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika