Krajowy Rejestr Sądowy porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zmiana władz stowarzyszenia - formularz KRS

  Który załącznik do formularza KRS-Z20 powinienem wypełnić KRS-WK czy KRS-ZK? Kiedyś były już robione zmiany w zarządzie stowarzyszenia i faktycznie wypełniany był KRS-ZK. Teraz została (...)

 • Kto podejmuje decyzje dot. zmiany adresu spółki z o.o.?

  Spółka z o.o. będzie zmieniać adres (nie siedzibę - ta pozostaje w tym samym mieście). Kto i w jakiej formie powinien podjąć decyzję o zmianie adresu spółki oraz jakie dokumenty należy złożyć (...)

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy możliwe jest scedowanie praw (...)

 • Termin rejestracji

  Czy jest jakiś termin na zarejestrowanie spółki komandytowej w KRS?

 • Naruszenie obowiązku składania sprawozdań finansowych przez stowarzyszenie

  Czy członkowie zarządu stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego?

 • zgłoszenie do KRS

  Ponad dwa lata temu dokonano transakcji sprzedaży udziałów w spółce z o.o. , umowa kupna sprzedaży została dokonana w prawidłowej formie tj. podpisy stron zostały poświadczone przez notariusza. Rzeczonej (...)

 • Wniosek o zmianę wpisu do Krajowego rejestru sądowego w przypadku zmiany składu wspólników spółki w związku z wypowiedzeniem udziału w spółce

  W jakim terminie i jakie dokumenty powinny być złożone do KRS w celu ujawnienia zmiany składu wspólników po wypowiedzeniu udziału w spółce przez jednego ze wspólników?

 • Likwidacja spółki - wpis do rejestru

  Czy fakt likwidacji spółki musi być wpisany do rejestru?

 • Sprawdzenie umocowania osoby do podpisania umowy

  Zawarłem ze spółką umowę sprzedaży. Nie jestem pewien czy osoba podpisująca umowę była do tego umocowana. Czy mogę to w jakiś sposób sprawdzić?

 • Brak złożenia dokumentów do KRS a grzywna w celu przymuszenia

  Co się stanie, jeśli po wyborze organów osoby prawnej nie złożymy wszystkich wymaganych dokumentów do KRS? Czy spotka nas za to jakaś sankcja?

 • Niezgodny z rzeczywistością wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym a odpowiedzialność za nieprawdziwe dane

  Prezes zarządu spółdzielni złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Jednakże mimo to został wpisany do KRS jako Prezes ( sąd nie otrzymał dokumentu rezygnacji ). W jaki sposób można (...)

 • Odpłatność za korzystanie z biura informacji gospodarczej

  Czy odpłatność za korzystanie informacji z biura informacji gospodarczej jest zgodna z prawem?

 • Dodatkowe biuro firmy a wpis do KRS

  Firma wynajęła lokal na dodatkowe biuro (nie oddział) w innej miejscowości niż siedziba główna (siedziba główna bez zmian). Czy należy ten nowy, dodatkowy adres zamieścić w KRS? Firma prowadzi (...)

 • Czas oczekiwania na zarejestrowanie spółki

  Czy jest jakiś termin na rejestrację spółki komandytowej przez sąd od momentu złożenia kompletnego wniosku o taką rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym?

 • Rejestracja spółki jawnej i koszty rejestracji

  Co jest potrzebne do zarejestrowania spółki jawnej i ile to kosztuje?

 • Składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną

  Prezes Zarządu jednoosobowego składu zarządu spółki z o.o. zarejestrowanej w KRS w Polsce jest obywatelem Irlandii Płn., nie zna języka polskiego i bardzo rzadko przebywa w Polsce. Ustanowiony jest (...)

 • Zmiana w KRS w spółce jawnej

  W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Jedna ze wspólniczek wyszła za mąż i jest w tej chwili dwojga nazwisk. Ma zmieniony również dowód osobisty i inny adres zamieszkania. Z tego co wiemy (...)

 • Dwie spółki o tej samej nazwie

  Chciałem zawiązać sp. z o.o. nową, o takiej samej nazwie jak już istniejąca na rynku. Czy jest to możliwe? Oczywiście spółka nowa różni się udziałowcami, kapitałem i zarządem, choć siedziba (...)

 • Oznaczenie sądu rejestrowego

  Spółka przeniosła się z jednego miasta wojewódzkiego do drugiego, w związku z czym zmienił się właściwy dla niej sąd rejestrowy. Czy podając dane spółki (np. na zawieranych umowach), należy (...)

 • Zmuszenie nowego zarządu do wpisu w KRS

  Sprzedałam udziały spółki z o.o. jednoosobowej ponad rok temu. Zostałam odwołana z funkcji prezesa. Przed sprzedażą udziałów złożyłam wniosek do KRS-u i dokonałam opłaty w związku z przeprowadzaną (...)

 • Reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji

  Została powołana spółka z o.o. w organizacji aktem założycielskim (jest jeden wspólnik). W jaki sposób spółka z o.o. w organizacji (czy też jej jedyny wspólnik) może upoważnić osobę fizyczną (...)

 • Zgłoszenie nabycia udziałów do KRS

  500 udziałów w spółce z o. o. o łącznej wysokości 50.000 zł (dane z KRS) będzie sprzedane za kwotę 50.750 zł. Czy do KRS należy zgłosić nową, wyższą wartość udziałów - 50.750 zł czy (...)

 • Wpis w KRS a nowy zarząd

  Zgodnie z Art. 231 ksh lada dzień zwołane zostanie zgromadzenie wspólników, podczas którego zmianie ulegnie skład osobowy zarządu, gdyż kadencja obecnego zarządu i tak wygasa. Pojawia się problem (...)

 • Zmiana zarządu spółki z o.o.

  W październiku 2004 roku zawiązana została spółka z o.o., w umowie której i sporządzonej w akcie notarialnym istnieje zapis, iż ";stawiający (czyt. wspólnicy) poza umową spółki w skład pierwszego (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki

  W spółce z o. o. rozszerzone będą rodzaje działalności. Zmianie ulegnie umowa spółki. Czy taką zmianę trzeba zgłosić do krajowego rejestru sądowego? Na jakim formularzu?

 • Uwiarygodnienie rezygnacji z funkcji prezesa

  W kwietniu 2006 r. sprzedałam firmę oraz zostałam odwołana z funkcji prezesa zarządu. Nowy właściciel i prezes nie zgłosił zmian do KRS. Od ponad 2 lat próbuje udowodnić sądowi, że nie jestem (...)

 • Brak siedziby a zapis w KRS

  W dniu 31 października 2007 roku przekazałam dla Miasta, właściciela nieruchomości, budynki stanowiące dotychczas siedzibę likwidowanego przeze mnie przedsiębiorstwa państwowego. Prace likwidacyjne (...)

 • Uprawniony do zmiany siedziby w spółce z o.o.

  W akcie założycielskim spółki podano błędną siedzibę. Spółka nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. Sąd odrzucił rejestrację spółki w KRS z powodu niezgodności siedziby w akcie notarialnym (...)

 • Ponowne złożenie wniosku do KRS

  W akcie założycielskim spółki podano błędną siedzibę. Do KRS złożono dokumenty rejestracyjne z inną siedzibą (właściwą) niż podana w akcie notarialnym. Sąd zwrócił wniosek o rejestrację (...)

 • Obowiązkowe przekształcenie S.C. w jawną

  Jesteśmy spółką cywilną. Po przekroczeniu przez 2 lata obrotów (rok 2007 i 2008) mamy obowiązek do 31 marca 2009 podjąć uchwałę i przekształcić się w spółkę jawną. W styczniu br. zmienił (...)

 • Przekształcenie spółki cywilnej w jawną - termin

  W ubiegłym tygodniu sporządziliśmy uchwałę dostosowującą naszą spółkę cywilną do spółki jawnej. Ile mamy czasu od dnia podjęcia uchwały do zgłoszenia do KRS? Czy obejmuje nas termin do (...)

 • Niezgodność danych w KRS-ie z danymi w Internecie

  Informacje umieszczone na stronie internetowej KRS i na aktualnym odpisie nie zgadzają się. Które dane są w takim razie aktualne? Czy na uchwale dotyczącej odwołania władz stowarzyszenia trzeba (...)

 • Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

  Art. 3 ustawy o KRS przytoczyłem dlatego, że dokonuje on oddzielenia tych podmiotów na których ciąży obowiązek wpisu do KRS od tych na których taki obowiązek nie ciąży i stwierdza, że odnosi (...)

 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych a osoba prywatna

  Pewna osoba prywatna została wezwana przez sąd rejonowy wydz. cywilny do wyjawienia majątku w ramach postępowania egzekucyjnego, co też uczyniła. Niedawno otrzymała zawiadomienie z Krajowego Rejestru (...)

 • Podpisy na dokumentach rejestracyjnych spółki

  Będzie założona spółka z o.o. W skład zarządu będzie wchodził prezes i członek zarządu - będzie to określone w akcie notarialnym założenia spółki. Członek zarządu nie będzie obecny. (...)

 • Opłacenie kapitału zakładowego

  Będzie założona spółka z o.o. Czy zgłosić spółkę można do KRS dopiero gdy kapitał zakładowy zostanie wpłacony do banku lub kasy spółki?

 • Odwołanie członków zarządu stowarzyszenia

  Zostało założone stowarzyszenie. Było kilka zebrań, został wybrany zarząd w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członek zarządu. Dla ważności umów i zobowiązań (...)

 • Zmiana wysokości kapitałów spółek osobowych

  Pytanie teoretyczne, nie reprezentuję spółki. Czy zasilenie kapitału dodatkowymi wkładami właścicieli w spółce osobowej (jawnej i komandytowej) powoduje obowiązek zmiany umowy spółki i zgłoszenia (...)

 • Umowa na wynajem lokalu między komandytariuszem

  Adres siedziby spółki komandytowej znajduje się w mieszkaniu jednego ze wspólników - komandytariusza. Czy musi zostać zawarta umowa na wynajem lokalu między wspólnikiem a spółką, czy wystarczy (...)

 • Błędny wpis w KRS

  Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS przysłał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców spółki z o. o. Jednak źle, niezgodnie ze złożonym wnioskiem, wpisana jest nazwa spółki. W (...)

NA SKÓTY