Zmiana władz w stowarzyszeniu

Pytanie:

"W pewnym stowarzyszeniu zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej ma zamiar zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji oraz chce zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu. Czy jest możliwa zmiana w stowarzyszeniu organów władzy ( w tym przypadku zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej) bez konieczności zwoływania walnego zebrania? Jakie należałoby wypełnić wnioski w KRS (proszę o podanie skrótów wniosków jakie należy złożyć do KRS)?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana władz w stowarzyszeniu

Artykuł 10 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo o stowarzyszeniach stwierdza że statut stowarzyszenia określa w szczególności władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje. Artykuł 11 tejże ustawy stwierdza natomiast, że najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Ustawa ponadto mówi, że stowarzyszenie musi posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej, nie określając jednak ich liczebności, pozostawiając to w gestii statutu. Tak więc dla kwestii zmian w organach stowarzyszenia podstawowe znaczenie będzie miał status tego stowarzyszenia. W sytuacji gdy statut nic nie stanowi w przedmiotowej kwestii konieczne będzie wówczas zwołanie walnego zebrania członków. Tak więc zmiana członka komisji rewizyjnej bez zwoływania zgromadzenia jest możliwa tylko gdy statut tak stanowi.

Co do formularzy KRS dla dokonania zmiany członka komisji rewizyjnej stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie potrzebny „wniosek o zmianę danych w krajowym rejestrze sądowym” [KRS-Z20] oraz załącznik „zmiana- organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki” [KRS-ZK]


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika