Zwrot wniosku a uiszczona opłata

Pytanie:

"Złożyłem do KRS wniosek o zmianę udziałów na skutek umowy sprzedaży udziałów. Wniosek został zwrócony, ponieważ źle został sporządzony i było brak oświadczeń wspólników o rezygnacji z prawa pierwokupu. Jednak uiściłem opłatę sądową 650 zł za wpis ogłoszenia do Monitora i opłatę. Czy jak teraz złożę ponownie o to wniosek, to ta złożona opłata zostanie zaliczona na poczet "nowej sprawy"?"

Odpowiedź prawnika: Zwrot wniosku a uiszczona opłata

Przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewidują, iż jeżeli wniosek o wpis nie został wniesiony na urzędowym formularzu, formularz został błędnie wypełniony albo nie został prawidłowo opłacony, to podlega zwrotowi bez wezwania do uzupełnienia braków. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w razie zwrotu pisma (wniosku) z powodu braków formalnych, sąd z urzędu zwraca w całości uiszczoną opłatę. W rozporządzeniu określającym sposób uiszczania opłaty nie wymieniono możliwości opłacenia pisma przy pomocy zaliczenia poprzedniej opłaty (możliwa jest wpłata gotówkowa, przelew lub przy pomocy znaków opłaty sądowej).

W razie braków innych niż wymienione powyżej stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym. Jeśli wnioskodawca w tym terminie braki uzupełni, to wniosek wywołuje skutki od jego wniesienia i już poprzednio uiszczona opłata jest „zaliczana” na poczet tego uzupełnionego wniosku. Jeśli tego nie uczyni, wniosek podlega zwrotowi – i co za tym idzie, zwracana jest także opłata.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Drzej 2022-03-09 10:44:28

    Czy ktoś orientuje się w jakim terminie zwracana jest opłata ? Czekamy już ponad dwa miesiące od momentu zapewnienia nas ze opłata zostanie zwrócona. Od momentu zwrócenia wniosku będzie już Ok 80 dni. Pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika