Co w razie błędu we wniosku o wsparcie z ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”?

Aby wniosek mógł być pozytywnie rozpatrzony, musi być poprawnie wypełniony. Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, jego pracownik skontaktuje się w tej sprawie e-mailem lub telefonicznie. Dlatego warto podać we wniosku swoje aktualne dane. W każdym wątpliwym przypadku ZUS wyjaśni, co należy zrobić, żeby uzupełnić lub skorygować wniosek.

Porady prawne

Błędy we wniosku

Jeśli we wniosku nie zostaną wypełnione jakieś pola, albo zostaną wypełnione błędnie, zwykle ZUS poprosi o ich uzupełnienie lub korektę drogą mailową. W takim przypadku odpowiedź  przekazywana do ZUS powinna zawierać:

 • w temacie: typ wniosku/data wniosku/NIP płatnika
 • wyjaśnienie albo uzupełnienie wniosku w formie załącznika - zdjęcia lub skanu podpisanego oświadczenia, w którym wskazane zostaną konkretne elementy we wniosku, które należy skorygować, np. można napisać:

   „Proszę o korektę mojego wniosku złożonego w 15 kwietnia 2020 r. poprzez oznaczenie w bloku II, którego wcześniej nie wypełniłem, pozostałych form opodatkowania”.

Jeżeli ktoś nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu wyjaśnień, powinien złożyć je papierowo.

Jeśli we wniosku:

 • brakuje podpisu (wszystkie wnioski),
 • brakuje lub błędnie podano numer rachunku bankowego (RSP-C, RSP-D)

- konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Wniosek może być złożony papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosku nie należy przesyłać mailem. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane.

Jeżeli wnioskujący sam wie, że we wniosku przekazanym do ZUS popełnił błąd – na przykład niewłaściwie zaznaczył checbox albo wpisał nieprawidłową kwotę przychodu - to powinien jak najszybciej o tym poinformować ZUS. Taki wniosek powinien zostać wycofany i w jego miejsce powinien zostać złożony nowy wniosek.

Wniosek można wycofać mailowo – zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami:

 • w temacie: typ wniosku/data wniosku/NIP płatnika
 • wycofanie w formie załącznika - zdjęcia lub skanu podpisanego oświadczenia, w którym np. można napisać:

   „Proszę o wycofanie mojego wniosku o świadczenie postojowe, złożonego w 15 kwietnia 2020 r. ze względu na błędne podanie kwoty przychodu”.

Nowy wniosek może być złożony papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosku nie należy przesyłać mailem. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane.

Jak zwrócić pieniądze z świadczenia postojowego do ZUS? 

Jeśli nastąpiła wypłata świadczenia postojowego w wyniku błędu, który skutkował tym, że świadczenie:

 • zostało przekazane na niewłaściwy rachunek i otrzymała je osoba, która nie złożyła wniosku,
 • zostało wypłacone zanim został wycofany wniosek,
 • zostało wypłacone, zanim do ZUS został przekazany ponowny wniosek z prawidłowymi danymi, które spowodują zmianę wysokości świadczenia,

należy zwrócić do ZUS pełną kwotę otrzymanego świadczenia.  

Zwrot świadczenia powinien zostać dokonany na rachunek bankowy ZUS, z którego wypłacone było świadczenie.

W opisie przelewu należy wpisać:

 • „Zwrot świadczenia postojowego”,  
 • imię i nazwisko zgodne z danymi z przelewu z ZUS,
 • datę wpływu środków na konto.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika