Dostęp do akt KRS

Pytanie:

"Osoba spoza Spółki po złożeniu wniosku do KRS ponoć uzyskała dostęp i kopie wszystkich sprawozdań i danych finansowych złożonych przez Spółkę z o.o. Czy każda osoba może złożyć wniosek i uzyskać dostęp do wszystkich informacji złożonych przez daną Spółkę, czy też są jakieś ograniczenia? Czy dana osoba może otrzymać może otrzymać ich kopie w/w dokumenty czy też tylko wgląd do nich? Czy można uzyskać informację od KRS kto, kiedy i do jakich informacji otrzymał dostęp (dotyczy to Spółki z o.o.)? A jeśli tak to jaki Spółka powinna złożyć wniosek do KRS i jakie są tego koszty?"

Odpowiedź prawnika: Dostęp do akt KRS

Zgodnie z art. 8 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Z kolei na podstawie art. 10 w/w ustawy, każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sąd, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w formie papierowej poświadczone kopie dokumentów złożonych do akt.

Jak więc wynika z powyższego, każdy ma prawo wglądu do akt rejestrowych spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sadowym, każdy też może uzyskać kpie dokumentów z tych akt.

Niestety przepisy prawa nie przewidują możliwości monitorowania przez zainteresowaną spółkę, kto i kiedy przeglądał jej akta rejestrowe. Sądy prowadzą ewidencję osób przeglądających akta rejestrowe, jednakże nie jest ona dostępna dla innych osób oraz podlega ochronie danych osobowych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika