Jak otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych z ZUS?

O zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych można się ubiegać przez internet, pocztą bądź osobiście w placówce ZUS.

Jak wnioskować o takie zaświadczenie przez internet?

Co należy przygotować?

Porady prawne

Potrzebne będą:

 1. login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli zainteresowany nie ma zarejestrowanego profilu PUE, może załatwić sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE można założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS;
 2. certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy?

Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń wydawane są  bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W sprawach nie budzących wątpliwości zaświadczenia wydawane od "ręki". W przypadku gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje ubezpieczonemu decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń. Od tej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu US-7"
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Co dalej?

Jeśli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.

Jeśli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie papierowej, odbierz zaświadczenie osobiście bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, pomimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt.

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na wskazany adres.

Jak wnioskować o takie zaświadczenie osobiście?

Co należy przygotować?

Potrzebne będą:

 1. wniosek US-7 w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS,
 2. wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE usługi "Złożenie dokumentu US-7",
 3. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);
 4. w przypadku występowania w imieniu ubezpieczonego, wystawione imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia i/lub odbioru zaświadczenia.

Jakie są terminy?

Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń wydawane są  bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W sprawach nie budzących wątpliwości zaświadczenia wydawane od "ręki". W przypadku gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje ubezpieczonemu decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń. Od tej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE. 
 3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS przez PUE.

Co dalej?

Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt.

Jeśli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.  

Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Jeśi nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru zaświadczenia, będzie ono wysłane na wskazany adres.

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W razie złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na wskazany adres.

 

Jak wnioskować o takie zaświadczenie listownie?

Co należy przygotować?

Potrzebne będą:

 1. wniosek US-7 w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu US-7").

Jakie są terminy?

Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń wydawane są  bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W sprawach nie budzących wątpliwości zaświadczenia wydawane od "ręki". W przypadku gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje ubezpieczonemu decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń. Od tej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie do sądu.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij i wydrukuj formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia: w formie papierowej  osobiście bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE.    
 3. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. 

Co dalej?

Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.  

Jeśli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeżeli dyspozycja dotyczyła odbioru przez pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt.

Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru zaświadczenia, będzie ono wysłane na wskazany adres.

W razie odmowy wydania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzja zostanie doręczona zgodnie z dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. W przypadku złożenia dyspozycji odbioru osobistego, jeżeli decyzja nie zostanie odebrana, najpóźniej 7 dnia od złożenia wniosku, zostanie wysłana na wskazany adres.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Na podst. www.zus.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika