Obowiązki pracodawcy i pracownika

Świadczenia

Zasiłki

Postępowanie przed ZUS

Zmiany dla przebywających na zwolnieniach lekarskich

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu

Zgodnie z nowymi przepisami, ubezpieczony ma obowiązek podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego.

Ma on także obowiązek poinformowania płatnika składek (tzn. np. pracodawcę) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, Zakład przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.

Nowe sposoby zawiadamiania o terminie badania w przypadku prowadzenia kontroli

Zgodnie z nowymi przepisami, zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przekazać przez:

 1. operatora pocztowego,
 2. pracowników Zakładu lub inne upoważnione osoby,
 3. pracodawcę.

Zawiadomienie ubezpieczony może otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres swojej poczty elektronicznej lub na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jeżeli go posiada).

 

Podstawa prawna:

 • ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1368, z późn. zm.) - art. 59 ust. 5a – 5g.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Profesor

22.1.2019 18:4:31

Re: Zmiany dla przebywających na zwolnieniach lekarskich

Policyjne metody niezgodne z zasadami prywatności i przyzwoitości. Są lepsze metody, ale czego spodziewać się po populistycznej totalitarnej dyktaturze niedouków wybrancyh przez głosami pierwotnych i wtórnych analfabetów. Są inne metody kontroli i wymuszania prawidłowości L4. Należy zacząć od etyki (nie tej która pozwala na molestowanie nieletnich i podwładnych). Etyki tych co biorą i co dają L4. A wogóle somo istnienie L4 dla wszelkich chorób szkodzi funkcji L4. Kolejną bzdurą jest przyjmowanie, że zawiadomienie wysłane uważane jest za dostarczone. Czy prawnicy zatwierdzający takie zarządzenia nie rozumieją podstaw prawa. I nawet nie czytają orzeczeń sądu EU. Takie ignorowanie logiki i praw człowieka to nie jest suwerenność to głupota. Dobrze, że istnieje VPN.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.4.2019

  ZUS przeszkoli firmy z kontroli zwolnień

  Do kontroli zwolnień uprawniony jest nie tylko ZUS, ale także płatnicy składek. Aby wspomóc ich działania, ZUS przeszkoli właścicieli małych i średnich firm z kontroli zwolnień lekarskich.

 • 19.7.2019

  Powiadomienia ZUS

  Z uwagi na obostrzenia związane z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zmienić treść powiadomień przekazywanych mailem oraz smsem pracodawcom, które (...)

 • 29.4.2017

  Od połowy 2018 roku zwolnienia tylko elektronicznie

  Senat przyjął bez poprawek zmiany ułatwiające wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 r. zastąpią one całkowicie zwolnienia na drukach papierowych. Jakich zaświadczeń (...)

 • 27.5.2017

  Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych (...)

 • 9.8.2018

  Więcej miejsc na kierunkach lekarskich

  Kolejny raz Ministerstwo Zdrowia zwiększa liczbę miejsc na studiach medycznych. 19 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. Zakłada ono, że w roku akademickim 2018/2019 limit miejsc (...)