Opłacenie kapitału zakładowego

Pytanie:

Będzie założona spółka z o.o. Czy zgłosić spółkę można do KRS dopiero gdy kapitał zakładowy zostanie wpłacony do banku lub kasy spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują, że do wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dołączyć podpisane przez wszystkich członków zarządu oświadczenie, iż wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. Z powyższego wynika, że wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. powinno, zgodnie z przepisami, nastąpić przed rejestracją spółki. Dokumentem poświadczającym wniesienie wkładów jest oświadczenie wszystkich członków zarządu.

Należy również zwrócić uwagę na przepisy karne dotyczące złożenia nieprawdziwego oświadczenia przez członków zarządu i dyscyplinujące ich do złożenia oświadczenia zgodnego z prawdą. Zgodnie z art. 291 ksh, jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Odpowiedzialność członków zarządu jest dość dotkliwa, gdyż w przedstawionym powyżej okresie wierzyciel może zwrócić się bezpośrednio do członka zarządu i domagać spełnienia zobowiązań zaciągniętych przez spółkę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ms

27.1.2010 14:2:59

Re: Opłacenie kapitału zakładowego

a gdzie fizycznie maja być wpłacone pieniądze na kapitał jeśli nie ma jeszcze konta spółki?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: