Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego

Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty lub kapitału początkowego ZUS przyjął „wynagrodzenie zerowe”, to zainteresowany może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia pracowników.

Oznacza to, że za okresy pozostawania w stosunku pracy, za które nie zainteresowany udokumentował wysokości swoich zarobków, ZUS uwzględni mu - zamiast wynagrodzenia „zerowego” - minimalne wynagrodzenie pracowników obowiązujące w tym okresie. Obliczy ponownie jego świadczenie lub kapitał początkowy, jeżeli zgłosi w tej sprawie wniosek.

Kto może skorzystać z przeliczenia?

Świadczeniobiorca skorzysta z przeliczenia, jeśli przy składaniu wniosku o emeryturę, rentę lub ustalenie kapitału początkowego nie udokumentowałeś zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, dlatego że np.:

  • jego zakład pracy został zlikwidowany,
  • nie może odnaleźć archiwum, które przechowuje dokumentację płacową jego zakładu pracy,
  • dokumentacja kadrowo-płacowa z tego okresu została zniszczona.

Jeżeli jego świadczenie lub kapitał początkowy ZUS obliczył po 31 grudnia 2008 r., to nie musi składać wniosku o ich przeliczenie. Obliczając ich wysokość, ZUS uwzględnił kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowników - zamiast „wynagrodzenia zerowego” - każdej osobie, która nie dostarczyła dokumentów o zarobkach, a udokumentowała zatrudnienie.

Jak zgłosić wniosek?

Zainteresowany może skorzystać z naszych formularzy: wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (ERPO) lub wniosku w sprawie kapitału początkowego (EKP). Formularze można znaleźć w placówkach ZUS i na stronie internetowej www.zus.pl.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdej naszej placówce. Można go także przesłać pocztą bądź elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE) na www.zus.pl.

Według jakich zasad ZUS może przyjąć minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie za okresy, za które pracownik nie ma dokumentów potwierdzających jego zarobki, ZUS ustali proporcjonalnie do okresu oraz wymiaru pozostawania w stosunku pracy.

Przykład:

Jeśli ktoś pracował na pół etatu, wtedy ZUS uwzględni - odpowiednio do jego czasu pracy - połowę obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia.

O przeliczeniu świadczenia lub kapitału początkowego ZUS poinformuje wnioskodawcę w decyzji. Na jej wydanie ma 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Świadczenie ZUS przeliczy od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 192, poz. 1180);
  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.).

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika