Kiedy ZUS ponownie przeliczy emeryturę, rentę lub kapitał początkowy?

Sprawdź, czy możesz ponownie przeliczyć emeryturę, rentę lub kapitał początkowy z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego.

Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego pracowników

Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru Twojej emerytury, renty lub kapitału początkowego przyjęto „wynagrodzenie zerowe”, to możesz zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia pracowników.

Oznacza to, że za okresy pozostawania w stosunku pracy, za które nie udokumentowałeś wysokości swoich zarobków, ZUS uwzględni Ci - zamiast wynagrodzenia „zerowego” - minimalne wynagrodzenie pracowników obowiązujące w tym okresie. ZUS Obliczy ponownie Twoje świadczenie lub kapitał początkowy, jeżeli zgłosisz w tej sprawie wniosek.

Kto może skorzystać z przeliczenia?

Skorzystasz z przeliczenia, jeżeli przy składaniu wniosku o emeryturę, rentę lub ustalenie kapitału początkowego nie udokumentowałeś zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, dlatego że np.:

  • Twój zakład pracy został zlikwidowany,
  • nie możesz odnaleźć archiwum, które przechowuje dokumentację płacową Twojego zakładu pracy,
  • dokumentacja kadrowo-płacowa z tego okresu została zniszczona.

Jeśli Twoje świadczenie lub kapitał początkowy obliczono po 31 grudnia 2008 r., to nie musisz składać wniosku o ich przeliczenie. Obliczając ich wysokość, ZUS uwzględnił kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowników, zamiast „wynagrodzenia zerowego” każdej osobie, która nie dostarczyła dokumentów o zarobkach, a udokumentowała zatrudnienie.

Jak zgłosić wniosek?

Możesz skorzystać z formularzy ZUS: wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (ERPO) lub wniosku w sprawie kapitału początkowego (EKP). Formularze znajdziesz w placówkach ZUS i na jego stronie internetowej www.zus.pl.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdej placówce ZUS. Możesz go także przesłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE) na www.zus.pl.

Według jakich zasad ZUS może przyjąć minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie za okresy, za które nie masz dokumentów potwierdzających Twoje zarobki, ZUS ustali proporcjonalnie do okresu oraz wymiaru pozostawania w stosunku pracy. Przykładowo, jeśli pracowałeś na pół etatu, wówczas ZUS uwzględni Ci odpowiednio do Twojego czasu pracy połowę obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia.

O przeliczeniu świadczenia bądź kapitału początkowego ZUS poinformuje Cię w decyzji. Na jej wydanie ma 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Świadczenie ZUS przeliczy od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek.

Jak się z skontaktować z ZUS?

Masz pytania związane ze swoją indywidualną sprawą lub wątpliwości dotyczące Twojego świadczenia? Możesz odwiedzić najbliższą placówkę ZUS. Możesz również skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według Twojej umowy z operatorem) lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), e-maila: cot@zus.pl lub Skype’a: zus_centrum_obslugi_tel.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 192, poz. 1180, ze zm.);
  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika